Faktaark: Tennisalbue og akupunktur

Tennisalbue (lateral epikondylitter en svært vanlig belastningsskade som gir smerter  utsiden av albuen. Golf albu (medial epikondylitt) gir smerter  innsiden av albuenEpikondylitt er et resultat av at senene som har sitt utspring på utsiden/innsiden av albuen, utsettes for overbelastning og forekommer vanligvis som følge av gjentatte, ensidige bevegelser.

Tennisalbue er en meget vanlig tilstand, mens golfalbue er langt sjeldnere. De fleste som plages med epikondylitt er mellom 30 og 60 år gamle. Tennisalbue og golfalbue indikerer hvilke idretter som disponerer for de to tilstandene, men de aller fleste som får epikondylitt, er ikke idrettsutøvere. Yrkesgrupper som bruker armene mye er spesielt utsatt, som for eksempel håndverkere og kontorarbeidere.

Symptomer på epikondylitt kommer i form av murrende verking, eller smerter på den ene siden av albuen, ofte med utstråling nedover underarmen mot håndleddet. Andre symptomer kan også være smerter under og etter bruk av armen, brennende følelse, svie, prikking eller stikkende smerter i armen, nedsatt bevegelighet i armen og smerter ved vridning av hånd og arm. Smertene trenger ikke være konstant, men kan komme og gå (1, 2).

Prognosen er vanligvis god. 50-70 prosent oppnår helbredelse uansett behandling.

Hensikten med konvensjonell behandling er å lindre smertene og å dempe betennelsesreaksjonen. I tillegg bør man unngå aktivitet og belastning som gir smerter. Behandling består av kortikosteroidinjeksjoner, NSAIDs og andre smertedempende medisiner. Kortikosteroidinjeksjon har vist seg å gi betydelig bedring  kort sikt, men er verre på lang sikt med høyere tilbakefallshyppighet og mer smerter. En ny behandlingsmetode som foreløpig er lite utprøvd, er innsprøytning av én dose med stoffet botulinum toxin A («botox») ved senefestet (1). 

Treningsøvelser har vist seg å ha god effekt, både på kort og lang sikt. I visse tilfeller kan det være aktuelt å kombinere trening med annen behandling, som for eksempel trykkbølgebehandling, tape, akupunktur, bruk av støttebandasjer eller -skinner (ortose) eller bløtdelsbehandling (massasje og triggerpunktbehandling). Kirurgi bør alltid være siste alternativ i behandling av epikondylitt (2).

Hva viser forskningen på akupunktur og tennisalbue? 

En systematisk gjennomgang konkluderte med at akupunktur var gunstig med tanke på å redusere smerte ved lateral epikondylitt, hvertfall på kort sikt. Graden av evidens var begrenset (Green 2002). To år senere kom en annen metaanalyse med flere data tilgjengelig, og denne viste god evidens for at akupunktur gir kortsiktig smertelindring (Trinh 2004).

De fleste randomiserte kontrollerte studier som ikke inngår i disse systematiske oversiktene har sammenlignet ulike typer akupunkturog kan derfor bare fortelle oss litt om den generelle effekten av akupunktur for behandling av lateral epikodylitt (Su 2010, Gu 2007, Xia 2004, Tsui 2002). En av disse studiene sammenlignet elektroakupunktur med moxa, med lidokain med prednison. Her hadde akupunktur bedre effekt (Jiang 2005). 

Les gjerne også eget faktaark som omhandler idrettskader. 

Generelt antas akupunktur å stimulere nervesystemet og føre til frigjøring av nevrokjemiske transportmolekyler. De resulterende biokjemiske endringene påvirker kroppens homeostatiske mekanismer, og fremmer fysisk og følelsesmessig velvære. Stimulering av enkelte akupunkturpunkter har vist seg å påvirke områder av hjernen som er kjent for å redusere følsomhet for smerte og stress, samt fremmer avslapping og deaktivering av den delen av hjernen som er aktiv under stress og angst (Wu 1999). 

Akupunktur kan hjelpe med å lindre symptomer på epikondylitt ved å: 

  • Stimulere nerver som ligger i muskler og annet vevsom videre fører til frigjøring av endorfiner og andre nevrofaktorer (eks nevropeptid Y, serotonin), og endrer hvordan hjernen og ryggmargen behandler smertesignaler (Pomeranz 1987, Han 2004, Zhao 2008, Zhou 2008, Lee 2009, Cheng 2009). 
  • Gi smertelindring via alfa-reseptorblokker mekanismer (Koo 2008) 
  • Øke utskillelse av adenosin som har antinociseptiv egenskap(Goldman 2010). 
  • Modulere det limbiske-paralimbic-neokortikale nettverk (Hui 2009). 
  • Redusere betennelseved å fremme utskillelse av vaskulære og immunmodulerende faktorer (Kavoussi 2007, Zijlstra 2003). 
  • Forbedre muskelstivhet og mobilitet ved å øke lokal mikrosirkulasjon (Komori 2009), som igjen bidrar til å dempe hevelse. 

Antall behandlinger

Hvor mange behandlinger en pasient trenger er avhengig av pasientens individuelle helsetilstand, type plage og varighet. Det er vanlig å komme til behandling to ganger i uken de første ukene, for deretter å øke tidsrommet mellom behandlingene når pasienten merker bedring av sine plager. Det forskes på å finne optimal behandlingsdose for ulike lidelser og plager – ikke for lite slik at man ikke oppnår ønsket effekt, men heller ikke mer enn det som er nødvendig for å oppnå best behandlingseffekt – såkalt «minimal dosage effect».

Hva skjer under en akupunkturbehandling?

Er akupunktur smertefullt?

Er det noen bivirkninger i forbindelse med akupunktur?

Har alle som setter nåler tilfredsstillende utdanning i akupunktur?

Det stilles ingen krav til utdanning i akupunktur fra myndighetenes side i Norge. Hvem som helst kan stikke nåler. Akupunkturforeningen mener at en 4-årig utdanning, tilsvarende 240 studiepoeng, er det som bør kreves for å kunne gi en trygg og kvalifisert behandling med akupunktur. Mange som bruker nåler som sitt verktøy har kun et helgekurs. Dette er ikke bare et problem for pasientsikkerheten og hvorvidt pasienten får tilstrekkelig og riktig behandling, men også i forhold til utviklingen av faget og profesjonen.

Medisinbruk og akupunktur

Akupunkturforeningen understreker at pasienter alltid skal fortsette å ta de medisiner legen har foreskrevet. Akupunkturbehandlingen kan redusere behovet for ulike medikamenter, men nedtrapping eller seponering skal alltid gjøres i samråd med behandlende lege.

 

Referanser: 

1) https://nhi.no/sykdommer/muskelskjelett/albue-underarm-hand/epikondylitt/
2) https://helsenorge.no/sykdom/muskel-og-skjelett/tennisalbue-og-golfalbue
Trinh KV et al. Acupuncture for the alleviation of lateral epicondyle pain: a systematic review. Rheumatology 2004; 43: 1085-90.
Green S et al. Acupuncture for lateral elbow pain. Cochrane Database of Systematic Reviews 2002, Issue 1. Art. No.: CD003527. DOI: 10.1002/14651858.CD003527.
Su X et al. Effects of electroacupuncture of different frequencies for treatment of patients with refractory tennis elbow syndrome. Zhongguo Zhen Jiu 2010; 30: 43-5.
Gu JQ, Shan YH. Therapeutic effect of triple puncture at Tianzong (SI 11) as main method on obstinate tennis elbow. Zhongguo Zhen Jiu 2007; 27: 109-11.
Jiang ZY et al. Controlled observation on electroacupuncture combined with cake-separated moxibustion for treatment of tennis elbow. Zhongguo Zhen Jiu 2005; 25: 763-4.
Xia DB, Huang Y. Combination of Fu needling with electric acupuncture for tennis elbow. Di Yi Jun Yi Da Xue Xue Bao 2004; 24: 1328-9.
Tsui P, Leung MC. Comparison of the effectiveness between manual acupuncture and electro-acupuncture on patients with tennis elbow.  Acupunct Electrother Res 2002; 27: 107-17.
Goldman N et al. Adenosine A1 receptors mediate local anti-nociceptive effects of acupuncture. Nat Neurosci 2010 May 30. [Epub ahead of print]
Hui K.K.-S. The salient characteristics of the central effects of acupuncture needling: limbic-paralimbic-neocortical network modulation. Human Brain Mapping 2009; 30: 1196-206.
Cheng CH et al. Endogenous Opiates in the Nucleus Tractus Solitarius Mediate Electroacupuncture-induced Sleep Activities in Rats. Evid Based Complement Alternat Med 2009 Sep 3. [Epub ahead of print]
Lee B et al. Effects of acupuncture on chronic corticosterone-induced depression-like behavior and expression of neuropeptide Y in the rats. Neuroscience Letters 2009; 453: 151-6.
Komori M et al. Microcirculatory responses to acupuncture stimulation and phototherapy. Anesth Analg 2009; 108: 635-40.
Koo ST et al. Electroacupuncture-induced analgesia in a rat model of ankle sprain pain is mediated by spinal alpha-adrenoceptors. Embase Pain 2008; 135: 11-9.
Zhao ZQ.  Neural mechanism underlying acupuncture analgesia. Prog Neurobiol 2008; 85: 355-75.
Zhou Q et al. The effect of electro-acupuncture on the imbalance between monoamine neurotransmitters and GABA in the CNS of rats with chronic emotional stress-induced anxiety. Int J Clin Acupunct 2008;17: 79-84.
Kavoussi B, Ross BE. The neuroimmune basis of anti-inflammatory acupuncture. Integr Cancer Ther 2007; 6:  251-7.
Han JS. Acupuncture and endorphins. Neurosci Lett 2004; 361: 258-61.
Zijlstra FJ et al. Anti-inflammatory actions of acupuncture. Mediators Inflamm 2003; 12: 59-69.
Wu MT et al. Central nervous pathway for acupuncture stimulation: localization of processing with functional MR imaging of the brain–preliminary experience. Radiology 1999 ; 212: 133-41.
Pomeranz B. Scientific basis of acupuncture. In: Stux G, Pomeranz B, eds. Acupuncture Textbook and Atlas. Heidelberg: Springer-Verlag; 1987: 1-18.