Stortinget ber regjeringen om å vurdere akupunktører som autorisert helsepersonell

Tirsdag 1. desember 2020 ble det en enighet om statsbudsjettet for 2021 mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti. Stortinget ber regjeringen om å ta en ny vurdering av om akupunktører skal autoriseres som helsepersonell, slik som naprapatene og osteopatene. Inntil vurderingen av akupunktører er fullført skal moms-unntak videreføres frem til 1.10.2021.

Akupunkturforeningen har jobbet for autorisasjon i flere tiår, og Norge er mer klar enn noen gang for en autorisasjon av akupunktører. Både pasienter og helsepersonell trenger klarhet i hvilke akupunktører som innehar nødvendig kompetanse i akupunktur. Dette spesielt fordi pasientsikkerheten og kvaliteten på behandlingen ikke er godt nok ivaretatt slik det er i dag. Hvem som helst kan stikke nåler i folk i behandling, uten at det stilles noen krav til utdanning.

Bevis for at akupunktur virker har økt kraftig de siste 20 årene. Det har i løpet av denne perioden vært publisert over 13000 studier utført i 60 land, inkludert hundrevis av meta-analyser som oppsummerer resultatene fra tusenvis av studier. Akupunktur er allerede i bruk i det norske helsevesen, og akupunktur anbefales som behandling i flere norske kliniske retningslinjer og veiledere.

Akupunkturforeningen leverte søknad om autorisasjon av akupunktører i 2019, og sendte et tilsvar til Helse- og omsorgsdepartementet i mai. Nå håper vi at norske myndigheter endelig ser nødvendigheten og viktigheten av å autorisere akupunktører som offentlig helsepersonell.