Ny autorisasjonssøknad er levert!

Norge er mer klar enn noen gang for en autorisasjon av akupunktører. Både pasienter og helsepersonell i Norge trenger klarhet i hvilke akupunktører som innehar nødvendig kompetanse i akupunktur. Det må en tydelig lovregulering av akupunkturbehandling til, for pasientsikkerheten er ikke godt ivaretatt slik det er i dag. Hvem som helst kan stikke nåler i folk i behandling, uten at det stilles noen krav til utdanning.

Akupunktur er allerede i bruk i det norske helsevesen, og akupunktur anbefales som behandling i norske kliniske retningslinjer. Dersom ingen krav til utdanning i akupunktur stilles, vil ikke dette bare gå utover pasientsikkerheten, men også kvaliteten på behandlingen, som vil være svært varierende.

Vitenskapelig dokumentert effekt?

Bevis for at akupunktur virker har økt kraftig de siste 20 årene. Det har i løpet av denne perioden vært publisert over 13000 studier utført i 60 land, inkludert hundrevis av meta-analyser som oppsummerer resultatene fra tusenvis av menneske- og dyrestudier.

Som Stephen Janz sa etter utarbeidelsen av «The Acupuncture Evidence Project»:

It is no longer pollible to say that the effectiveness of acupuncture can be attributet to the placebo effect, or that it is useful only for musculoskeletal pain.»

Hva ligger i begrepet kvalifisert akupunktør?

Ved en autorisasjon av akupunktører bør kravet ligge på 240 studiepoeng (4 års høyskoleutdanning). Dette samstemmer med anbefalingen til arbeidsgruppen som utredet akupunkturutdanningen i 2004. Gruppen, som var oppnevnt og støttet av Helse- og omsorgsdepartementet, anbefalte en 4-årig utdanning i akupunktur. I dag har vi slik utdanning i Norge, godkjent av NOKUT. Bachelorgraden i akupunktur er forankret i evidensbasert undervisning, klinisk veiledning og fundert på nyere forskning innenfor akupunktur. Utdanningen er også profesjonsrettet med sterk vektlegging av praktiske ferdigheter som er nødvendig for å kunne utføre forsvarlig behandling, og samhandle med andre helseprofesjoner i et moderne helsevesen.

Har vi kvalifiserte akupunktører i Norge?

Det finnes i dag kvalifiserte akupunktører i Norge med solid utdanning. Kravet for å bli fullverdig medlem i Akupunkturforeningen er på 240 studiepoeng, og har i underkant av 500 medlemmer som kan hjelpe med å redusere helsekøene. I arbeidet med å redusere faren for en utvikling av en opioidkrise her i Norge, kan akupunktørene også bidra.

Riktig kompetanse er viktig!

Akupunktøren er ofte en førstelinjebehandler for lidelser som ligger innenfor akupunktørens kompetansefelt. Slik primærkontakt medfører et stort ansvar. Stadig flere oppsøker akupunkturbehandling i førstelinjen. Da er det avgjørende at akupunktøren har nok medisinsk kunnskap og kompetanse til å kunne gjenkjenne usikre symptomer, potensielle faresignaler og vite når det bør henvises videre til annet helsepersonell. Dette forsterker behovet for en lovregulering.

Akupunktur er en av de mest brukte komplementære behandlingsformene i Norge, benyttes allerede innenfor visse deler av helsevesenet, og forutsetningene for en lovregulering og autorisasjon av akupunktører i Norge er på plass.

Akupunkturforeningen leverte søknad om autorisasjon av akupunktører i fjor (2019) og håper norske myndigheter endelig ser nødvendigheten og viktigheten av å autorisere akupunktører som helsepersonell.