Statsbudsjettet 2020 – Akupunkturforeningen på høring i Stortingets Helse- og omsorgskomitè

oppslagsverk for helsepersonell innen akupunktur

I forbindelse med statsbudsjettet 2020, stilte Akupunkturforeningens leder Jeanette Johannessen og nestleder Mona Solberg, på høringen i Stortingets Helse- og omsorgskomitè.

I innledende del i Statsbudsjettet, punkt 1.6 – Pakkeforløp for nye grupper, står det følgende:

«Videre er regjeringen i gang med å utvikle pakkeforløp for smertebehandling, utmattelse og muskel- og skjelettlidelser.»

Akupunkturforeningen ønsker at akupunktur bidrar til mangfoldet som skaper valgfrihet for pasienter med smerter, og muskel- og skjelettlidelser. Akupunkturforeningen ber derfor om at det blir avsatt midler i statsbudsjettet, slik at akupunktur blir en del av pakkeforløpet som regjeringen er i gang med å utvikle. At en behandlingsform står nevnt som et alternativ i kliniske retningslinjer og anbefalinger, betyr at behandlingsformen har dokumentert effekt. Det bør derfor være mulig for pasientene å velge akupunktur – som et medikamentfritt tilbud, for disse tilstandene.

For å ta vare på pasientsikkerheten og kvalitet, noe som står sentralt i regjeringens politikk for å utvikle pasientens helsetjeneste (1), er det viktig at akupunktørene blir autorisert helsepersonell. Kravet bør ligge på 240 studiepoeng innenfor fagområdene medisin og akupunktur. Dette samstemmer med anbefalingen til arbeidsgruppen som utredet akupunkturutdanningen allerede i 2004. Gruppen, som var oppnevnt og støttet av Helse- og omsorgsdirektoratet, anbefalte en 4-årig utdanning i akupunktur.

Slik det er i dag, kan hvem som helst behandle folk med akupunktur uten at det stilles noen krav til utdannelse. Akupunkturforeningen har 500 medlemmer, og kravet til medlemskap er 240 studiepoeng i fagområdene medisin og akupunktur.

Gode argumenter for at en autorisasjon av akupunktører bør innføres i Norge:

  • Utdanning – det finnes en NOKUT godkjent bachelorutdannelse i akupunktur i Oslo med 60 studiepoeng i tillegg. De siste 60 studiepoengene er en påbygging i akupunktur som spesialiserer studenten ytterligere i muskel- og skjelettlidelser (tilsammen 240 studiepoeng/4 årig utdanning).
  • Dokumentert effekt – det er i dag godt dokumentert at akupunktur har effekt blant annet ved artrosesmerter, kroniske smerter i korsrygg, nakke, skulder og ved hodepine. Dokumentasjonen er blant annet basert på data fra 17922 pasienter i en IPD-metaanalyse (2). Denne effekten vedvarer ett år etter endt behandling hos 90 prosent av pasientene (3). Du kan også lese mer om forskningen i faktaarkene for helsepersonell her og du kan lese virkningsmekanismene til akupunktur her.
  • Kliniske retningslinjer og anbefalinger i Norge – i Norge finner man anbefaling om bruk av akupunktur i kliniske retningslinjer ved lave korsryggsmerter, svangerskapskvalme og kjemoterapeutisk indusert kvalme, samt TMD (temporomandibulær dysfunksjon). Akupunktur anbefales også som behandling ved migrene i akuttveilederen i nevrologi, og legemiddelhåndboken nevner akupunktur som et behandlingsalternativ ved bekkenløsning, spenningshodepine og kvalme (5-11). 
  • Retningslinjer og anbefalinger internasjonalt – internasjonalt anbefales akupunktur i totalt 2189 anbefalinger. Disse er knyttet til 107 forskjellige smertetilstander og 94 anbefalinger som ikke er relatert til smerte (4).
  • Tilbys allerede i norske sykehus – akupunktur tilbys ved 37 % av norske sykehus (12), men det finnes ingen krav til utdannelse i akupunktur hos personalet som tilbyr dette. Når det ikke stilles krav til utdanning, vil kvaliteten på behandlingen og pasientsikkerheten ikke ivaretas godt nok. Mange smerteklinikker mangler akupunktører med solid utdannelse og kompetanse i akupunktur. Noen få av Akupunkturforeningens medlemmer jobber ved smerteklinikker og de få avdelingene som tilbyr akupunktur har lange ventelister, noe som må bety at det er mange pasienter som ønsker behandling med akupunktur.
  • Kvalitet og pasientsikkerhet – akupunktur er en trygg behandlingsform når den utøves av kvalifiserte akupunktører med kunnskap både innen biomedisin, akupunktur og hygiene (13).
  • Norge har flere kvalifiserte akupunktører med solid utdanning som kan bistå med å redusere helsekøene i det norske helsevesen. Ved en autorisasjon av akupunktørene, vil annet helsepersonell kunne føle seg trygge på at akupunktøren de henviser pasientene sine til, være godt kvalifiserte og underlagt en tilsynsordning.
  • Harmonisering med andre land – Akupunktur er regulert i store deler av Europa. Et eksempel på dette er Portugal hvor akupunktører er autorisert helsepersonell. Dette gjelder også Australia, noen stater i Canada og USA. I Kina, Japan, Korea, Vietnam og Israel er akupunktur en integrert del av det offentlige helsevesenet. Her kan du lese hva som har skjedd det siste året i Sverige og Danmark.

Du kan finne din akupunktør MAF her.

Referanser:
1. https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/sykehus/innsikt/kvalitet/id536789/
2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3658605/
3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5393924/
4. Birch S, Lee MS, Alraek T, Kim TH. Overview of Treatment Guidelines and Clinical Practical Guidelines That Recommend the Use of Acupuncture: A Bibliometric Analysis. J Altern Complement Med. 2018 Aug;24(8):752-769
5. https://www.muskelskjeletthelse.no/wp-content/uploads/2016/06/Nasjonale-kliniske-retningslinjer-korsryggsmerter-2007-Fullversjon.pdf
6. http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/palliasjon/4.symptomer-og-tilstander/kvalme/behandling
7. https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/temporomandibulaer-dysfunksjon-tmd/behandlingstiltak-ved-tmd#akupunktur-kan-gi-smertereduksjon-ved-tmd
8. https://nevrologi.legehandboka.no/handboken/sykdommer/hodepine/migrene/migrene2/
9. https://www.legemiddelhandboka.no/T15.1.6/Bekkenl%C3%B8sning
10. https://www.legemiddelhandboka.no/T6.2.3/Spenningshodepine_(Tensjonshodepine)
11. https://www.legemiddelhandboka.no/T15.1.1/Kvalme
12. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3033860/
13. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19420954