Ny lovendring i Danmark og SOU i Sverige

Norge er et av de landene i Europa med dårligst regulering av akupunktur. Hvem som helst kan behandle pasienter med nåler og kalle det for akupunktur, uten at det stilles krav til utdanning (1). Siden 2008 har Norge kunnet tilby en NOKUT-godkjent bachelorgrad i akupunktur i Oslo (2).

Krav til medlemskap i Akupunkturforeningen

Kravet til medlemskap i Akupunkturforeningen for akupunktører, er 240 offentlige godkjente studiepoeng. Alle medlemmer i Akupunkturforeningen (500 medlemmer), plikter å ha ansvarsforsikring og følge yrkesetiske retningslinjer samt prosedyrer som omhandler en trygg akupunkturpraksis (hygieneregler, oppbevaring av pasientjournaler, taushetsplikt etc). Dette for å ivareta pasienters sikkerhet.

Hva skjer i Danmark?

I Danmark har det vært en rekke alvorlige bivirkninger som følge av akupunktur de siste årene (3). 9. april i år (2019) vedtok Danmark en ny lov om fagkrav knyttet til bruk av akupunkturnåler i brystregionen, samt ett minstekrav for å kunne bruke akupunktur. Dette kravet gjelder også for helsepersonell. Danmark anser akupunktur som potensielt farlig (4).

Hva skjer i Sverige?

Sverige har akkurat fått en ny SOU (Statens Offentliga Utredningar) hvor de anbefaler å ikke ha samme struktur som Norge på alternativ behandling (5). De har kommet med forslag til tiltak for å øke pasientsikkerhet, og for å øke bedre samarbeid med primærhelsetjenesten, spesielt i utdanningssituasjon. De foreslår at ved en autorisasjon av alternative terapeuter, må dette gjøres på samme premisser som ved annen utdanning.

Hvordan står det til andre steder i verden?

Akupunktur er regulert i land i Europa; Portugal autoriserte akupunktører i 2013 (6) og det samme gjorde Sveits i 2016 (7). I resten av verden gjelder dette også for Australia, noen stater i Canada og USA (9). I Kina, Japan, Korea, Vietnam og Israel er akupunktur en integrert del av det offentlige helsevesenet.

Dokumentert effekt?

Akupunktur er en evidensbasert behandlingsform med en biomedisinsk forklaringsmodell, og som benyttes på 37% av norske sykehus (8). Flere nasjonale retningslinjer anbefaler behandling med akupunktur, slik som retningslinjer for uspesifikke, kroniske korsyggsmerter, kjemoterapi-og anestesiindusert kvalme, svangerskapskvalme og temporomandibulærdysfunksjon (TMD). Akupunktur anbefales også ved migrene i akuttveilederen i nevrologi for nevrologer, og legemiddelhåndboken anbefaler akupunktur ved bekkenløsning, spenningshodepine og kvalme.

En nylig publisert bibliometrisk analyse viser at akupunktur internasjonalt har totalt 2189 anbefalinger knyttet til 107 forskjellige smertetilstander og 94 anbefalinger som ikke er relatert til smerte. Et eksempel på en anbefaling er kliniske retningslinjer. Dette er da basert på tilgjengelig forskning som er kritisk evaluert (11).

Bachelor i akupunktur

Sverige og Danmark har ingen godkjent bachelor utdanning i akupunktur, slik Norge har. Bachelorstudiet gir 180 studiepoeng og omfatter utdanning i både medisinsk akupunktur, tradisjonell akupunktur i tillegg til grunnkunnskap i anatomi, fysiologi og biomedisin. Samme høyskole og flere andre høyskoler tilbyr videreutdanning der emnene er studiepoengbelagt for søkere (som har bachelor i akupunktur), og som ønsker medlemskap i Akupunkturforeningen og mangler studiepoeng i medisinske fag.

Hvorfor autorisasjon?

Både det som skjer i Sverige, Danmark og flere steder i verden, kommer på bakgrunn av ønsket om å bedre pasientsikkerheten. Det er på tide at pasientsikkerheten også bedres i Norge.

Ved en pasientskade hos en akupunktør i Norge i dag, som ikke er helsepersonell eller medlem av Akupunkturforeningen, vil eneste mulighet til å få erstatning være ved å politianmelde akupunktøren, og ta saken videre i hele rettssystemet. En prosess som tar mange år.

For å kvalitetssikre akupunktur bør det stilles minimumskrav for utdanning innen akupunktur og vestlig medisin. Akupunkturforeningen har gjennom en årrekke arbeidet for å finne fram til et faglig, forsvarlig nivå for utdanning i akupunktur. Akupunkturforeningen har, på bakgrunn av nasjonalt- og internasjonalt arbeid, konkludert med at en 4-årig utdanning, tilsvarende 240 studiepoeng, bør stilles som krav for å kunne behandle pasienter med akupunktur. Akupunktur er en trygg behandlingsform når den utøves av kvalifiserte akupunktører med kunnskap både innen biomedisin, akupunktur og hygiene (10).

En autorisasjon av akupunktur, gir akupunktører rett til å benytte en beskyttet tittel, slik at pasienter med sikkerhet kan vite hvilken kompetanse behandleren innehar, og at akupunktøren er underlagt en tilsynsordning.

Finn din akupunktør MAF på akupunktur.no

Foreløpig og fram til akupunktører blir autorisert i Norge, anbefaler Akupunkturforeningen alle pasienter som ønsker å behandles med akupunktur, å oppsøke en akupunktør som er medlem av Akupunkturforeningen (MAF). Mer informasjon om hvorfor, kan du lese om her.

 

Referanser:

1)https://bmccomplementalternmed.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12906-017-2073-9

2) https://kristiania.no/studie/akupunktur/

3) https://sundhedspolitisktidsskrift.dk/nyheder/681-laeger-har-punkteret-6-danskeres-lunger-ved-akupunktur.html

4)https://www.ft.dk/ripdf/samling/20181/lovforslag/l141a/20181_l141a_som_vedtaget.pdf

5) https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2019/03/sou-201915/

6) http://cam-regulation.org/en/portugal

7) http://cam-regulation.org/en/traditional-chinese-medicine-tcm-switzerland

8) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4534010/

9) Wiesener S, Salamonsen A and Fønnebø V. Which risk understandings can be derived from the current disharmonized regulation of complementary and alternative medicine in Europe? Wiesener et al. BMC Complementary and Alternative Medicine (2018) 18:11 DOI 10.1186/s12906-017-2073-9 3. Salomonsen LJ, Skovgaard L, la Cour S, Nyborg L, Launsø L, Fønnebø V. Use of complementary and alternative medicine at Norwegian and Danish hospitals: BMC Complement Altern Med. 2011 Jan 18;11:4. doi: 10.1186/1472-6882-11-4.

10) Witt C, et al. 2009. Safety of Acupuncture: Results of a Prospective Observational Study with 229.230 Patients and Introduction of a Medical Information and Consent Form. Forsch Komplementmed 2009;16:91-97.

11) Birch S, Lee MS, Alraek T, Kim TH. Overview of Treatment Guidelines and Clinical Practical Guidelines That Recommend the Use of Acupuncture: A Bibliometric Analysis. J Altern Complement Med. 2018 Aug;24(8):752-769 10.