Tilsvar sendt Helse- og omsorgsdepartementet angående anmodning om autorisasjon av akupunktører

Hva er akupunktur

Akupunkturforeningen mener det er grunnlag for å autorisere akupunktører som helsepersonell basert på følgende:

  • Utdanningen har et klart helsefaglig innhold og er klinisk rettet.
  • Det er et behov for akupunktur i helsetjenesten.
  • Det er påvist dokumentert effekt av akupunktur for enkelte tilstander.
  • I forhold til yrkesrollens innhold og pasientsikkerhet. Akupunktører er førstelinjebehandlere med selvstendig pasientkontakt, og at det er av betydning at akupunktører har nok medisinsk kompetanse til å vurdere når pasienten bør henvises videre til annet helsepersonell.

De fleste akupunktører i Norge er selvstendig næringsdrivende, og derfor faller arbeidsgivers styringsrett til utøveren selv. Uten kompetansekrav og tilsyn er ikke pasientsikkerheten godt nok ivaretatt. Akupunkturforeningen påpeker at CAMBRELLA-rapporten – et EU-finansiert prosjekt – setter spørsmålstegn ved hvorfor norske myndigheter har en annen risikoforståelse av akupunktur enn de fleste andre land i Europa. Disse hovedargumentene mener Akupunkturforeningen er av betydning for autorisasjon av akupunktører som helsepersonell og selve formålet med autorisasjonsordningen.

Akupunkturforeningen venter nå på svar fra Helse- og Omsorgsdepartementet angående anmodning om autorisasjon av akupunktører.

Finn din akupunktør MAF her.