Akupunktur er en trygg behandlingsform – når den utøves av godt kvalifiserte akupunktører

16. november markeres verdensdagen for akupunktur og Akupunkturforeningen inviteres til å delta i ETCMA sin markering. Målet med dagen er å øke bevisstheten om akupunktur, som har blitt anerkjent av UNESCO som en ikke-materiell menneskelig kulturskatt.

Rollen til ETCMA er å fremme en bredere anerkjennelse og aksept av tradisjonell kinesisk medisinske-terapier, og representerer godt kvalifiserte og høyt utdannede utøvere av akupunktur. Temaet for verdensdagen i år er at akupunktur gjør en betydelig forskjell på folkehelsa.

Pasienter må garanteres faglig, kompetent og sikker akupunkturbehandling. Akupunkturforeningen er medlem av ETCMA, og akupunktørene som er medlemmer i Akupunkturforeningen er kvalifiserte akupunktører med solid utdanning.

Visste du at det ikke stilles krav til utdanning i akupunktur i Norge?

Akupunktørene som er medlemmer i Akupunkturforeningen har tittelen Akupunktør MAF og kan søkes opp på akupunktur.no. Dette gjør at pasientene, og helsepersonell som ønsker å henvise sine pasienter til akupunktur, lettere kan finne en kvalifisert akupunktør som er høyt utdannet i akupunktur. Dersom akupunktøren ikke vises i kartet på akupunktur.no, er vedkommende ikke medlem.

#AkupunktørMAF #KvalifiserteAkupunktører #SolidUtdanning #Pasientsikkerhet

#AcupunctureChangesLives