Akupunktur kan ha positiv effekt ved kronisk tretthet (fatigue).

Fatigue er en følelse av overveldende utmattelse som ikke blir bedre av søvn eller hvile. 10–35 prosent av alle kreftoverlevere har fatigue. På de store kreftsykehusene i USA blir akupunktur brukt i rehabiliteringen etter kreftsykdom.

En nylig publisert systematisk gjennomgang og meta-analyse viser at akupunktur kan ha positiv effekt på fatigue hos brystkreftoverlevere. Muligheten til å utlede avgjørende virkning av behandlingen er likevel begrenset. Den metodiske kvaliteten på de fleste av disse studiene er dessverre lav, og studiene er små med få deltakere. Det er også problematisk å sammenligne ekte akupunktur med såkalt narreakupunktur (sham). Forskere har diskutert i årevis om akupunktur virker, da de har funnet små forskjeller på virkningen av ekte akupunktur og sham-akupunktur. Man ser nemlig at sham-akupunktur også virker på kroppen. Studier med sham-akupunktur fyller derfor ikke kravene til placebo-studier slik mange tidligere har trodd. Konklusjonen i meta-analysen er at ytterligere forskning er nødvendig for å bekrefte at akupunktur har en effekt på fatigue.

Pragmatisk studie i Norge støttes av Rosa Sløyfe

I disse dager utføres det en stor pragmatisk studie i Norge som nettopp ser på virkningen av akupunktur på fatigue hos brystkreftoverlevere. I forskningsprosjektet skal de vurdere om akupunkturbehandling kan redusere kronisk tretthet etter brystkreftbehandling. Prosjektet går under navnet AcuBreast og det er fortsatt mulig å bli deltaker i studien. Lederen av studien, professor Terje Alræk forteller at i studien skal 250 norske kvinner delta:

«I forskningen vi har gått igjennom, er det varierende antall deltagere, som oftest under 100. Resultatene fra denne norske studien vil derfor bli lagt merke til.»

Forskerne undersøker også eventuelle endringer i angst og depresjon, hetetokter, søvn og søvnighet, smerte og livskvalitet. Dette er alle tilstander som kan påvirke fatigue.

Deler av teksten er tatt fra artikkelen i forskning.no.