Akupunktur og kvinnehelse

Det forskes for lite på sykdommer som rammer kvinner. Vi trenger mer forskning på kvinnehelse.

De sykdommene eller helseutfordringene som typisk rammer flest kvinner, og som er et kjent behov for mer kunnskap, er blant annet hjerte-kar sykdommer, kreft, muskel- og skjelettlidelser, langvarig smerte– og utmattelsestilstander, psykisk helse og helsen i ulike livsfaser (som reproduktiv fase, fødsler, overgangsalder og aldring). Mange kvinner sliter med sammensatte lidelser, for eksempel en kombinasjon av muskel- og skjelettsmerter, psykiske plager og andre diagnoser.

Endometriose og vulvodyni (kroniske smerter i underlivet)

En spørreundersøkelse viser at nær halvparten av de som deltok mener at sykdommer som rammer kvinner har lavere prioritet i forskning og helsevesen, sammenlignet med sykdommer som rammer menn. Endometriose er en av sykdommene de spurte mener har lavest status.

Endometriose er for mange en ukjent sykdom, men som koster samfunnet 13 milliarder kroner årlig bl.a. på grunn av sykemeldinger. Dette er kvinner med alvorlige smerter under menstruasjon, store blødninger, kroniske magesmerter, kvalme, fatigue, depresjon og har vansker med å bli gravid.

Et annet eksempel som fagmiljøene har lite kjennskap til er kroniske smerter i underlivet hos kvinner. Kroniske smerter i underlivet blir beskrevet med navn som vulvodyni, vaginisme og vestibulitt. Sykdommen gjør at underlivet klør og brenner, og samleie er meget smertefullt. 10–20% av kvinner i Norge vil få en kronisk lidelse i vulva i løpet av livet, de fleste er under 30 år. Tilbudet til kvinner som sliter med dette i Norge er altfor dårlig.

Lidelsene utgjør et betydelig folkehelseproblem som krever tverrfaglig spisskompetanse og mer forskning.

Hva kan kvalifiserte akupunktører bidra med?

Det er mange som har behov for supplerende behandling av god kvalitet der helsetjenestene per i dag ikke har tilstrekkelig tilbud. Gjennom akupunkturbehandling opplever mange lindring av ulike smertetilstander.

En meta-analyse om akupunktur og endometriose, viser at akupunktur kan lindre smerte, men det trengs mer forskning på området. Få randomiserte, blindede kliniske studier har tatt for seg effekten av akupunktur ved behandling av endometrioserelatert smerte. Når det gjelder reduksjon av menstruasjonssmerter (primær dysmenorè) viser en metaanalyse fra 2018 at akupunktur kan redusere menstruasjonssmerter og tilhørende symptomer mer effektivt sammenlignet med ingen behandling eller NSAIDs (smertestillende medikament). Det ser ut til at effekten kan opprettholdes i løpet av en kortvarig oppfølgingsperiode.

I revidert utgave av veileder i fødselshjelp 2020 nevnes akupunktur som behandling ved kroniske smerter i underlivet. Akupunktur nevnes også som behandling i samme veileder både ved kvalme, bekkenleddsmerter, smertelindring under fødsel, stimulering av rier og morkakeløsning etter fødsel.

De forskjellige sykdommene eller helseutfordringene som typisk rammer flest kvinner, kan leses i de forskjellige faktaarkene.

Endometrioseforeningen ønsker mer forskning på akupunktur og kvinnehelse

«Endometrioseforeningen etterlyser mer forskning på akupunktur og kvinnehelse og støtter absolutt kravet om at akupunktører bør sertifiseres gjennom utdanning og regulerte krav.»