Akupunkturforeningen inviterer til debatt på torsdag 18. august. Velkommen!

15. – 19. august 2022 arrangeres den årlige Arendalsuka som er en demokratisk møteplass for alle som er engasjert i samfunnet vi lever i. Dette er arrangementet for deg som vil være med å lytte til, debattere og løse dagens og morgendagens samfunnsutfordringer.

Akupunkturforeningen har i flere år deltatt på Arendalsuka, og i år, slik som i fjor, inviterer vi igjen til debatt. Temaet i år er:

– Hvem sitter på fasiten for hva som er helsehjelp? 

I fjor ba Stortinget regjeringen om å konkludere om akupunktører burde autoriseres som helsepersonell, men under statsbudsjettet 2022 fikk Akupunkturforeningen avslag på søknaden. Det betyr at hvem som helst fortsatt kan kalle seg akupunktør, uten at det stilles krav til utdanning eller kompetanse. Dette vil gå utover både kvaliteten på behandlingen og pasientsikkerheten.

Akupunktur som behandling anbefales av offentlige helsemyndigheter, og benyttes av det offentlige helsevesenet. Likevel defineres ikke akupunktører som ytere av helsehjelp. Hvorfor er det slik?

I statsbudsjettet for 2022 ble det bestemt av den forrige regjeringen at akupunktur skulle bli momsbelagt fra 1.1.2022. Dette går ikke bare utover pasientene med svakest økonomi, men det skaper også flere problemstillinger.

I debatten vil vi blant annet stille spørsmål om politikerne vil sørge for at akupunktører kommer inn i autorisasjonsordningen for helsepersonell, og fjerne moms på akupunktur slik som øvrige godkjente helsetjenester.

Før debatten holder Norsk Revmatikerforbund og Akupunkturforeningen to korte innledninger.

Medvirkende
Sverre Myrli, stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet (Ap)
Erlend Svardal Bøe, stortingsrepresentant, Høyre (H)
Guro Svenkerud Fresvik, leder, Akupunkturforeningen
Bo Gleditsch, generalsekretær, Norsk Revmatikerforbund
Ann Kristin Bakke, fagsjef interessepolitikk, Norsk Revamtikerforbund

Akupunkturforeningen og SMB Norge tar debatten på torsdag 18/8 2022 11:00 – 11:45 på Steenshuset i Bakgården! For mer informasjon og tid og sted, se her eller på Facebook.

Velkommen!