Akupunkturforeningen inviterer til debatt

16.-20. august 2021 arrangeres den årlige Arendalsuka som er en demokratisk møteplass for alle som er engasjert i samfunnet vi lever i. Dette er arrangementet for deg som vil være med å lytte til, debattere og løse dagens og morgendagens samfunnsutfordringer.

Akupunkturforeningen har i flere år deltatt på Arendalsuka, og i år inviterer vi til debatt. Stortinget har bedt regjeringen konkludere om autorisasjon av akupunktører som helsepersonell innen 01.01.22, og derfor blir selvsagt debattens tema følgende:

Bør akupunktører gis autorisasjon?

I debatten, onsdag 18/8 kl 15.00 – 16.00, ønsker Akupunkturforeningen politikernes synspunkt på autorisasjon av akupunktører, og på behandlingstilbudet til norske smertepasienter.

Debattene vil starte med følgende innlegg:

1) Kriterier for autorisasjon som helsepersonell i Norge

2) Pasientsikkerhet ved behandling i og utenfor helsevesenet, Advokat Gorm Grammeltvedt, Advokatkollegiet Kindem & Co

3) Hvilke lidelser anbefales akupunktur for i norsk helsevesen

4) Medikamentfritt behandlingstilbud, og tilbudet til norske smertepasienter, Jill Hervik fysioterapeut og akupunktør, Ph.D spesialist i muskel/skjelett-tilstander ved Sykehuset i Vestfold

Medvirkende

Hege Haukeland Liadal, Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
Carl-Erik Grimstad, Stortingsrepresentant, Venstre
Per Sloth Jensen, Styreleder, Akupunkturforeningen
Grom Grammeltvedt, Advokat, Grammeltvedt advokatfirma
Jørund Rytman, Leder for politikk og samfunnskontakt, SMB Norge

For mer informasjon, tid og sted, se her!

Velkommen!