Forfatter: Anne Lise Bjerkestrand

Stort behov for helsepersonell: – Paradoks at akupunktørene fortsatt holdes utenfor

Helsepersonellkommisjonens rapport beskriver et stort behov for bedre utnytting av ressurser og bedre samspill i fremtidens helsetjeneste. Likevel holdes akupunktører utenfor. – Et tap for pasientene, sier Akupunkturforeningens leder. – Det er et stort paradoks at Akupunkturforeningens 400 medlemmer, høyt kvalifiserte ytere av helsehjelp, ikke regnes med blant ressursene i helsevesenet som må utnyttes bedre. […]

Nyhet Publisert: 1. juni 2023