Er smertelindring av akupunktur en placeboeffekt?

Kandidatmedlemskap i Akupunkturforeningen
Av Frauke Musial, Agnete E. Kristoffersen, Jill A. Hervik, Trine Stub

Mange pasienter opplever smertelindring for kroniske smerter etter akupunkturbehandling. Det er per dags dato uavklart hvordan akupunkturbehandling for smerte virker. I denne artikkelen prøver vi å finne svar på om denne smertelindringen skyldes en placeboeffekt eller om den kan tilskrives andre mekanismer som er spesifikke for akupunktur. Dette er mye omdiskutert. Derfor gjennomgikk vi gjeldende litteratur om smertefysiologi, akupunkturens nevrobiologi samt nevrobiologiske studier av placeboeffekten.

Konklusjonen er at den fysiologiske mekanismen «Diffuse Noxious Inhibitory Control» (DNIC), spiller trolig en rolle i akupunktur og er spesifikk for denne type behandling. I tillegg har smertelindring fra akupunkturbehandling nevrobiologiske kjennetegn som ligner på placeboindusert smertelindring, og da spesielt den forventningsinduserte placeboeffekten. Vår konklusjon er at smertelindring fra akupunktur skyldes både nevrobiologiske mekanismer som:

a) utløses spesifikt av akupunktur, og b) mekanismer som ligner den forventningsinduserte placeboeffekten.

Du kan lese hele den omfattende artikkelen i Akupunkturforeningens tidskrift her:

Er smertelindring av akupunkturbehandling en placeboeffekt