Fibromyalgi – mange vet ikke at akupunktur anbefales som behandling

12. mai hvert år markeres den internasjonale fibromyalgi-dagen, og er en viktig dag å markere. I følge kvinnehelserapporten har fibromyalgi lav status i prestisjehierkiet, et hiearki der sykdommer vurderes som interessante og spennende. Av 38 sykdommer, ligger fibromyalgi helt nederst. Flere med fibromyalgi er storforbrukere av helsetjenester, og blir ofte lettet over å møte en fastlege med kunnskap og vilje til å utrede sykdommen. Likevel har dessverre mange begrenset utbytte av behandling. I Norge har vi nokså høy forekomst av fibromyalgi.

Tradisjonelle smertestillende medikamenter – liten effekt

Det er mye usikkerhet knyttet til behandling av pasienter med fibromyalgi. Norge har i dag ingen nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av pasienter med fibromyalgi. Dette fører ofte til ulik håndtering av pasientgruppen.

Tradisjonelle smertestillende medikamenter har liten effekt. NICE-guidelines anbefaler akupunktur, trening og kognitiv terapi ved kroniske smerter, som feks ved fibromyalgi. På bakgrunn av publisert forskning anbefaler NICE akupunktur for migrene, tensjonshodepine, og generelle smertetilstander. I Norge blir akupunktur anbefalt som behandling i norsk elektronisk legehåndbok (NEL) ved fibromyalgi og flere andre smertetilstander. Akupunktur som tillegg til annen/standard behandling kan bidra til smertelindring. Dette betyr at fastlegene kan anbefale akupunktur som behandling. Dessverre har ikke akupunktør en beskyttet tittel i dag, så det er opp til den enkelte pasient / fastlege å finne en akupunktør med solid utdanning og kompetanse.

Kvalifiserte akupunktører

Akupunkturforeningen organiserer kvalifiserte akupunktører som har bestått eksamen fra utdanningsinstitusjon som bygger sin undervisning på de teoretiske og filosofiske rammene av tradisjonell kinesisk medisin. Medlemmene må dokumentere minimum 240 studiepoeng (stp.), hvorav minimum 120 stp. er akupunkturfag og 90 stp. medisinske fag. Til informasjon gir bachelorgrad i akupunktur ved Høyskolen Kristiania 180 stp. Akupunkturforeningen har 400 medlemmer som står oppført her.