Helsepolitisk barometer 2021: Helse og omsorg er hva flest mener regjeringen bør prioritere i statsbudsjettet

Medlemskap i Akupunkturforeningen

Tirsdag 13. april 2021 ble ferske resultater fra Helsepolitisk barometer 2021 presentert. Helsepolitisk barometer er en uavhengig undersøkelse og formålet er å kartlegge befolkningens holdninger i helsepolitiske spørsmål.

Bemanningssituasjon, todelt helsevesen og riktig kompetanse

41% av befolkningen mener oppgavene i helsetjenesten er blant våre største utfordringer, og bemanningssituasjonen i helsetjenesten bekymrer befolkningen.

68 % opplever at vi har et todelt helsevesen der personlig økonomi har betydning for hvor god behandling man får.

82 % opplever et todelt helsevesen som negativt og mener at det er en menneskerett å ha tilgang til helsehjelp, ikke et privilegium for de få.

39 % av de spurte mener det er viktig at regjeringen prioriterer tilstrekkelig helsepersonell med riktig kompetanse i årene framover.

Tilgang til helsetjenester av høy kvalitet

Bevis for at akupunktur virker har økt kraftig de siste 20 årene og i Norge blir akupunktur nevnt som ikke-medikamentell behandling ved mer enn 30 tilstander i kliniske retningslinjer, veiledere og i Norsk legemiddelhåndbok (NEL).

Det stilles ingen krav til utdanning i akupunktur i Norge, og slik lovgivningen fungerer i dag, kan hvem som helst behandle med nåler. Akupunktur er en svært trygg behandlingsform når den utføres av godt utdannede behandlere som praktiserer etter trygg og solid standard. Pasienter må garanteres faglig kompetent og sikker akupunkturbehandling.

Kvalifiserte akupunktører med solid utdanning

Akupunkturforeningen har over 400 medlemmer som er kvalifiserte akupunktører med solid utdanning og som allerede kan bistå med å redusere helsekøene i det norske helsevesen. Kravene for å bli medlem er 3-årig bachelorgrad studium i akupunktur på 180 studiepoeng, og 60 studiepoeng påbygning, der hovedfokuset er muskel- og skjelettplager, og forskning (tilsammen 240 stp).

Smerteklinikker og pakkeforløp

Akupunkturforeningen har ved to høringer over statsbudsjettet (2019 og 2020) bedt om å bli inkludert i arbeidet med pakkeforløp på smertebehandling og muskel- og skjelett lidelser. Nylig (april 2021) ble de nye retningslinjene for behandling av kroniske smerter for personer over 16 år – NICE Guidelines – lansert. Anbefalingene for behandling er trening, kognitiv adferdsterapi, akupunktur og farmakologisk behandling (som antidepressiva, og ikke paracet, opioider etc.). For annen manuell behandling er oppfordringen at det trengs mer forskning.

Strategiene vi har i dag for smertetilstander, har ikke klart å stanse økning i antall mennesker i Norge med kroniske smerter. Det er på tide å tenke nytt. Akupunktur bør bli en del av pakkeforløpet for smertebehandling og muskel- og skjelettlidelser, samt at det åpnes opp for å ansette flere akupunktører på smerteklinikkene i Norge.

Akupunktører bør bli autorisert helsepersonell

Slik det er i dag, går akupunktur under begrepet alternativ/komplimentær behandling, og fra 1.1.2021 ble alle som utøver alternativ behandling momspliktige. I følge helsepolitisk barometer vil hele 54 % sjeldnere gå til behandling pga denne prisøkningen på 25 %. Dette kan bety at folk i fremtiden ikke har samme mulighet som tidligere til å gjøre en god innsats for sin egen helse. Akupunktører har fått en utsettelse på momsplikt på behandling frem til 1.10.2021, og Stortinget har bedt regjeringen om å konkludere angående autorisasjon av akupunktører innen 1.10.2021.

Økt dokumentasjon av effekt, pasientens valgfrihet samt tilsyn bør tale for en autorisasjon av akupunktører som helsepersonell.

Søknaden om autorisasjon som helsepersonell er basert på behovet for bedring av pasientsikkerhet og et bredere tilbud av ikke-medikamentell smertebehandling i helsetjenesten. Slik vil pasienter kunne motta god og sikker behandling av høy kvalitet for tilstander hvor akupunktur har dokumentert effekt.

Finn din akupunktør MAF på www.akupunktur.no