Ingen avklaring for akupunkturfaget i statsbudsjettet

Akupunkturforeningen jobber stadig opp mot norske myndigheter for å få en avklaring i «moms-spørsmålet». Etter at akupunkturbehandling ble momspliktig fra 1. januar 2022 har utdannede akupunktører mistet mye av grunnlaget for sin drift, og pasienter har mistet tilgang på nødvendig helsehjelp. Samtidig kan andre behandlergrupper tilby ukvalifisert akupunkturbehandling mva-fritt til sine kunder.

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024 inneholder ingen av de etterlengtede avklaringene som akupunktørene og deres pasienter trenger.

– Moms-saken har store konsekvenser for akupunktører som næringsdrivende og for pasienter som har nytte av akupunktur som behandling. Vi er svært skuffet over at myndighetene ikke klarer å komme med disse avklaringene som vi har ventet på siden 2020.

Guro Svenkerud Fresvik, styreleder i Akupunkturforeningen

Myndighetene har nølt med å gjøre de nødvendige helsepolitiske og finanspolitiske avklaringene i denne uholdbare situasjonen. Akupunktører kan anses å yte helsehjelp, og behandlingen skal dermed være fritatt for MVA. Mens vi venter på det som burde være en enkel vurdering, legges akupunkturfaget langsomt i brakk i Norge. Dette går i all hovedsak ut over pasientene som i stadig større grad oppsøker akupunkturbehandling utført av ukvalifiserte behandlere, med de konsekvenser det har for blant annet pasientsikkerheten. Akupunkturforeningen ser også at den urimelige konkurransesituasjonen moms-vedtaket har skapt, presser flere og flere høyt kvalifiserte akupunktører ut av markedet og ut av arbeidslivet.

Høring på Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet for 2024

På vegne av 350 næringsdrivende kvalifiserte akupunktører, gikk Akupunkturforeningen til Helse- og omsorgskomiteen, og til nNæringskomiteen på Stortinget for å legge fram saken. Den faglige avklaringen om at akupunkturbehandling er å regne som helsehjelp er en sak for helsekomiteen. Den prinsipielle avklaringen om like konkurransevilkår for næringsdrivende i samme bransje er en næringspolitisk budsjettsak som løftes for næringskomiteen. Deltakelsen på Stortingets budsjetthøring vil bli fulgt opp med merknader og avklarende spørsmål i samarbeid med foreningens politiske støttespillere.