Kan akupunktur sidestilles med allergimedisin ved allergisk rhinitt?

Allergi

Rundt 10-25 prosent av oss vil oppleve symptomer på allergisk rhinitt i løpet av livet. Symptomene er nesetetthet, rennende nese, kløe i nesen og nysing, og ofte kan man utvikle allergisk konjunktivitt (øyekatarr).

Behandlingen går i å lindre symptomer og består ofte av nesespray, øyedråper og allergitabletter (antihistaminer). Antihistaminer, som for eksempel Cetirizin (Zyrtec, Cetirizin) og Loratadin (Clarityn, Loratadin), er medisiner som brukes for å motvirke rennende nese, kløe og nysing, samt plager i øyne og svelg. Mange opplever imidlertid at antihistaminer har liten effekt på nesetetthet og noen opplever bivirkninger som for eksempel søvnighet, svimmelhet, hodepine.

Kan akupunktur ha effekt på nivå med antihistaminer?

En meta-analyse og systematisk gjennomgang fra 2022 viser at akupunktur kan redusere symptomer på allergisk rhinitt (AR). Cochrane-metodikkstandarden ble fulgt og tretti studier med tilsammen 4413 deltakere ble inkludert. Resultatene i gjennomgangen viser at for voksne med moderat til alvorlig AR, er akupunktur bedre enn ingen behandling for å redusere alvorlighetsgraden av nasale symptomer og for å forbedre pasientenes livskvalitet. Akupunktur virker også bedre enn falsk (sham) akupunktur når det gjelder å redusere alvorlighetsgraden av nasale symptomer og forbedring av livskvaliteten.

Siden det har manglet store data som kan vise forskjellen på akupunktur og vestlig medisinering i behandling av AR, ville forfatterne av den systematiske gjennomgangen også finne ut av dette.

Det kan se ut til at akupunktur, i tillegg til vestlig medisin, kan oppnå bedre resultater (som høyere klinisk responsrate og bedre livskvalitet), enn vestlig medisin alene.

Sammenlignet med cetirizin, ser det også ut til at akupunktur kan senke IgE-nivåene i serum. Hvorvidt akupunktur kan senke serumnivået til andre immunmolekyler, er imidlertid fortsatt uklart.

Effekten av akupunktur og cetirizin/loratadin kan se ut til å være lik, men funnene er ikke helt opplagte. Det er derfor nødvendig med flere randomiserte kontrollerte studier for å kunne gi enda mer data. En høy risiko for «bias» (skjevhet) kan også ha påvirket kvaliteten på flere av bevisene.

Hvorvidt akupunktur er bedre enn cetirizin for å forbedre pasientens livskvalitet er fortsatt kontroversielt, men som metaanalysen indikerer, forbedrer både akupunktur og vestlig medisin den kliniske responsen av AR.

Fremtidige studier bør ta sikte på å undersøke om ulik behandlingsvarighet med akupunktur påvirker behandlingseffekten og om effekten av akupunktur varierer hos pasienter fra forskjellige land.

Kvalifiserte akupunktører – medlemmer i Akupunkturforeningen

Det er i dag mange som setter nåler i behandling, men ikke alle er kvalifiserte akupunktører. Akupunktør er en selvstendig profesjon, og kunnskap innen akupunkturfaget er omfattende. Akupunktør er et yrke som krever en solid utdanning, både teoretisk og praktisk.

Fullverdige medlemmer av Akupunkturforeningen har over 4 års høyskoleutdanning i akupunktur og medisinske fag.

 

Kilde:
He M. et al. Acupuncture for allergic rhinitis: a systematic review and meta-analysis. Meta-Analysis Eur J Med Res. 2022 Apr 25;27(1):58. doi: 10.1186/s40001-022-00682-3.