Kommune sparte 320 sykepengedager ved hjelp av akupunktur

I snitt utgjør muskel- og skjelettplager seks av ti legemeldte fraværsdager på landsbasis.

I september 2018 inngikk Rørvik Akupunktur en samarbeidsavtale med daværende Vikna kommune. Prosjektet gikk ut på om behandling med akupunktur kunne redusere sykefraværet hos de ansatte. I løpet av 15 måneder fikk de ansatte tilbud om inntil fem behandlinger med akupunktur, dekket av arbeidsgiver. 35 av kommunens ansatte benyttet seg av tilbudet og på bare 15 måneder sparte kommunen 320 sykepengedager. 23 av 35 som fikk akupunkturbehandling unngikk sykmelding.

Ingebjørg Brekk er akupunktør MAF og sykepleier og var den som sto ansvarlig for akupunkturbehandlingene i prosjektet. Hun forteller at kommunen investerte godt under kr 3000,- for den forebyggende behandlingen for hver av de 35 ansatte. De sparte sykepengeutgiftene tilsvarer en avkastning på over 7 kroner pr investerte krone. Brekk forteller videre til Ytringen:

«Sett i forhold til kommunens utgifter til behandlingen, ga akupunkturtimene god valuta for pengene.» 

I Namdalsavisa forteller sykepleier Maritha Lindseth, som jobber i hjemmesykepleien, at hun fikk store utfordringer da hun fikk akutte ryggsmerter. Hun forteller hun at hadde blitt sykmeldt uten behandlingene hun fikk med akupunktur. Det var fint å ha et tilbud som bidro til å unngå sykemelding, for hun tror ikke alle har økonomi til å starte en slik behandling.

I samme avis reagerer Anna Konstanse Holan Almli på at en kommune bruker penger på alternative behandlinger til sine ansatte – og ikke på tiltak som har dokumentert effekt på sykefravær. Almli mener «effekten» av akupunktur kan i stor grad tilskrives placebo. Amli er partimedlem i Høyre og fylkestingspolitiker.

Mathias Lothe Nilsen, nestleder i Nærøysund Unge Høyre, tar avstand fra Amli sine uttalelser og skriver følgende i et debattinnlegg i Namdalsavisa:

«La det være helt klart at jeg stiller meg kritisk til slike uttalelser gitt fra en politiker som bor i Namsos mot vår kommune. Man skal mene det man vil, men vi kan ikke la dette stå ubesvart.»

Nilsen mener at «det er en bragd av Vikna kommune å tenke utenfor boksen. Spesielt når det viser til resultater, ikke bare  økonomisk, men det aller viktigste; at kommuneansatte får hjelp med helsa og kan være i arbeid.»

Brekk forteller at det er tydelig at Amli ikke har satt seg inn i nyere forskning på akupunktur, og heller ikke har satt seg inn i Brekk sin bakgrunn med 3 års utdanning i akupunktur. Brekk forteller at hun har 1300 pasienter på listen sin:

«Det er veldig lite sannsynlig at 1300 pasienter går kun for en såkalt placebo-effekt.»

Nestleder og forskningsansvarlig i Akupunkturforeningen, Mona Solberg, skriver i et debattinnlegg at det er med stor interesse at hun kunne lese i Namdalsavisa at noen fortsatt mener at akupunktur ikke har forskningsdokumentasjon. Og igjen at det er en Høyre-politiker som mener at akupunktur er placebo. Men Solberg øyner et håp om en god dialog videre, etter å ha lest innlegget til unge Høyre politiker Mathias Lothe Nilsens kronikk. Dokumentasjonen på akupunktur er god nok.

Solberg viser til at den smertedempende effekten av akupunktur er godt dokumentert ut over placebo. I debattinnlegget viser hun til forskning på både effekt, kostnadseffektivitet og lav bivirkningsprofil i hendene på kvalifiserte utøvere. En lederartikkel i British Medical Journal er klar på at akupunktur nå må flyttes fra definisjonen som alternativ behandling, til medisinsk evidensbasert behandling.

De ansatte i prosjektet i Vikna kommune, som selv rapporterte at behandlinga avverget sykmelding, ville ha kostet kommunen rundt 800.000 kroner i arbeidsgiverperioden dersom de hadde blitt sykmeldt.

I det siste statsbudsjettet fra den avgåtte Høyre-regjeringen er det lagt inn 30 mill. kroner som inntekt gjennom 25 prosent merverdiavgift på akupunkturbehandling. På spørsmål om hva det vil koste å videreføre tilbudet, svarer Brekk:

«Det kommer an på om akupunktørene får moms, da må jeg øke prisen. Men vi håper å unngå det.»