Kritikk mot helgekurs i nålebehandling og akupunktur

Et helgekurs i akupunktur er langt fra nok for å kunne behandle pasienter med nåler. De siste årene har det dukket opp flere saker i mediene om skader etter akupunkturbehandling. Flere av dem dreier seg om punkterte lunger.

Nestleder i Akupunkturforeningen, Mona Solberg, ble intervjuet i NRK der hun blant annet forteller at det finnes ingen tall på det totale omfanget av skader som følge av akupunkturbehandling i Norge, og Akupunkturforeningen etterlyser kontroll med bransjen. Tittelen «Akupunktør» bør bli en beskyttet tittel, slik at det kan stilles krav til de som utfører behandlingen. Pasientene kan da også klage til fylkesmannen dersom det har oppstått en skade av behandling. Selv om man er helsepersonell, trenger man mer utdanning enn det man får i sin grunnutdanning, både i akupunktur og anatomi relatert til akupunkturpunktene. Et helgekurs er altfor lite, både til teori og praksis.

Jan Petter Øines i Norsk Fysioterapeutforbund sier til NRK at de ikke har registrert skader forårsaket av deres medlemmer, men de har ikke tall på nåleskader forårsaket av fysioterapeuter som ikke er med i faggruppa deres. Professor og forsker ved NAFKAM, Arne Johan Norheim, som også er lege, sitter i Akupunkturforeningens bivirkningsutvalg. I dette utvalget sitter det tre leger som gjennomgår skader etter behandling hos Akupunkturforeningens medlemmer. Det er ikke mange skader de siste årene, og ingen alvorlige. Norheim mener at det er problematisk at man ikke vet det totale omfanget av antall skader i Norge.

Akupunktur er en trygg behandlingsform når den utøves av kvalifiserte akupunktører med kunnskap både innen biomedisin, akupunktur og hygiene. Akupunkturforeningen stiller strenge krav til sine 500 medlemmer nettopp med tanke på pasientsikkerheten. Selv om halvparten av medlemmene er helsepersonell (sykepleiere, fysioterapeuter, leger etc), må de ha bachelorutdanning i akupunktur og evt. tilleggsutdanning for å kunne bli fullverdig medlem av Akupunkturforeningen. De som ikke er helsepersonell må ha 240 studiepoeng (inklusive bachelorutdanning i akupunktur, som er 180 stp) for å bli fullverdig medlem. Ved en autorisasjon av akupunktører der kravet er på 4 års høyskoleutdanning i akupunktur og medisin, vil pasientene kunne vite at alle akupunktører i Norge er kvalitetssikret og har høy faglig kompetanse.

Det finnes i dag en akkreditert bachelorutdanning i akupunktur i Norge, så forholdene ligger godt tilrette for en autorisasjon av akupunktører.

Les mer på nrk.no