AUTORISASJON for akupunktører – nødvendig for pasientsikkerheten

For å sikre høy standard og pasientsikkerhet ved all akupunkturbehandling, jobber Akupunkturforeningen for en autorisasjon av akupunktører som helsepersonell. Kravet for å oppnå autorisasjon bør være på 240 studiepoeng innenfor fagområdet akupunktur og medisin. Akupunktører har kompetanse til å jobbe helhetlig med pasienter som har sammensatte helseplager og er en viktig ikke-medikamentell behandlingsform. En autorisasjon gir akupunktører rett til å benytte en beskyttet tittel, slik at pasienter med sikkerhet kan vite hvilken kompetanse behandleren innehar, og at akupunktøren er underlagt en tilsynsordning.

Pasientsikkerhet

Per i dag kan hvem som helst starte opp egen klinikk og behandle pasienter med akupunktur. Risikoen for at en pasient blir feilbehandlet og skadet er svært høy når det ikke stilles krav til utdannelse. Lungepunkteringer har vært den hyppigste alvorlige bivirkningen de seneste årene.

Akupunktur er en trygg behandlingsform når den utøves av kvalifiserte akupunktører med kunnskap både innen biomedisin, akupunktur og hygiene (1). Ved en autorisasjon av akupunktører vil pasientene være trygge på at alle akupunktører er kvalitetssikret og har høy faglig kompetanse.

Harmonisering med andre land

Akupunktur er regulert i store deler av Europa. Et eksempel på dette er Portugal hvor akupunktører er autorisert helsepersonell. Dette gjelder også Australia, noen stater i Canada og USA (2). I Kina, Japan, Korea, Vietnam og Israel er akupunktur en integrert del av det offentlige helsevesenet. I Danmark har det kommet en ny lovendring og SOU i Sverige.

Ikke-medikamentell behandling

Akupunktur er en evidensbasert ikke-medikamentell behandlingsform som tilbys på 37 % av norske sykehus (3). Akupunktur benyttes ofte som et behandlingsalternativ ved søvnplager, angst, depresjon, migrene og smerter i muskel- og skjelettsystemet (3-8). I en nylig publisert studie beskriver forfatterne totalt 2189 anbefalinger av akupunktur, knyttet til 107 forskjellige smertetilstander og 94 forskjellige ikke-smertetilstander. Akupunktur anbefalingene er basert på tilgjengelig forskning som er kritisk evaluert (9).

I Norge er det nasjonale kliniske retningslinjer som anbefaler bruk av akupunktur ved uspesifikke kroniske korsryggsmerter, kjemoterapi- og anestesiindusert kvalme samt svangerskaps-kvalme og temporomandibulærdysfunksjon (TMD). Akupunktur anbefales mot migrene i akuttveilederen i nevrologi for nevrologer, og legemiddelhåndboken anbefaler akupunktur ved bekkenløsning, spenningshodepine og kvalme (10-16).

Utdanning

Høyskolen Kristiania tilbyr landets eneste høyskoleutdanning innen akupunktur. Utdanningen består av en bachelorgrad med en påbygningsmulighet på 60 studiepoeng. Utdanningen er godkjent av Nasjonalt organ for kvalitet i høyere utdanning (NOKUT).

Høyskolen har utviklet et forskningsmiljø som er internasjonalt anerkjent, og en pedagogikk som er tett på praksisfeltet. Høyskolens tverrfaglige studentklinikk gir studentene god og relevant erfaring. Klinikken hadde i 2017 over 4000 pasienter i alle aldersgrupper.

Pasientenes valgmuligheter

En autorisasjon vil øke pasientenes kunnskaper om hva en behandler kan, i tillegg til å gi pasientene valgfrihet til å benytte ikke-medikamentell behandling der akupunktur har dokumentert effekt.

 

Referanser

1. Witt C, et al. 2009. Safety of Acupuncture: Results of a Prospective Observational Study with 229.230 Patients and Introduction of a Medical Information and Consent Form. Forsch Komplementmed 2009;16:91-97.

2. Wiesener S, Salamonsen A and Fønnebø V. Which risk understandings can be derived from the current disharmonized regulation of complementary and alternative medicine in Europe? Wiesener et al. BMC Complementary and Alternative Medicine (2018) 18:11 DOI 10.1186/s12906-017-2073-9 3. Salomonsen LJ, Skovgaard L, la Cour S, Nyborg L, Launsø L, Fønnebø V. Use of complementary and alternative medicine at Norwegian and Danish hospitals: BMC Complement Altern Med. 2011 Jan 18;11:4. doi: 10.1186/1472-6882-11-4.

3. Salomonsen LJ, Skovgaard L, la Cour S. Nyborg L, Launsø L, Fønnebø V. Use of complementary and alternative medicine at Norwegian and Danish hospitals; BMC Complement Altern Med. 2011 Jan 18;11:4, doi: 10.1186/1472-6882-11-4.

4. Vickers AJ, et al 2018. Acupuncture for Chronic Pain: Update of an Individual Patient Data Meta-Analysis. Pain 2018;19/05:455-474.

5. MacPherson H, et al. Acupuncture for Chronic Pain and Depression in Primary Care: A Programme of Research. Programme Grants Appl Res 2017;5(3).

6. Dong B, et al. The efficacy of Acupuncture for Treating Depression-Related Insomnia Compared with a Control Group: A Systematic Review and Meta-Analysis. Biomed Res Int.2017:9614810.

7. Huijuan C, et al. Acupuncture for Treatment of Insomnia: A Systematic Review of Randomized Controlled Trials. J Altern Complement Med. 2009 Nov; 15(11): 1171–1186.

8. Choi Ty, et al. Acupuncture for Managing Cancer-Related Insomnia: A systematic Review of Randomized clinical trials. Integr Cancer Ther 2017 Jun:16(2):135-146.

9. Birch S, Lee MS, Alraek T, Kim TH. Overview of Treatment Guidelines and Clinical Practical Guidelines That Recommend the Use of Acupuncture: A Bibliometric Analysis. J Altern Complement Med. 2018 Aug;24(8):752-769 10.

10. http://www.muskelskjeletthelse.no/wp-content/uploads/2016/06/Nasjonale-kliniske-retningslinjer-korsryggsmerter-2007-Fullversjon.pdf

11. http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/palliasjon/4.symptomer-og-tilstander/kvalme/behandling

12. http://nevro.legehandboka.no/handboken/sykdommer/hodepine/migrene/migrene2/

13. http://legemiddelhandboka.no/Terapi/19548

14. http://legemiddelhandboka.no/Terapi/9529

15. http://legemiddelhandboka.no/Terapi/19493

16. https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/temporomandibuler-dysfunksjon-tmd/seksjon?Tittel=behandlingstiltak-ved-tmd-2384