Nasjonal dugnad – Akupunkturforeningen informerer angående Koronaviruset!

Det er en krevende situasjon vi er inne i nå med tanke på koronavirus og smitte. Vi står overfor en gigantisk nasjonal dugnad der alle som en, har et stort ansvar.

Det har skjedd forandringer og nye tiltak nærmest hvert minutt. Akupunkturforeningen har fulgt retningslinjer fra FHI og fulgt situasjonen og meldingene nøye, før vi nå har gått ut til våre medlemmer med oppdaterte retningslinjer.

Bent Høie og statsminister Erna Solberg gikk i går, 12. mars, ut med ny tiltaksplan. Dette omhandler blant annet å stenge institusjoner.

Akupunkturforeningen velger å følge denne kriseplanen av hensyn til alle risikopasienter. Som akupunktører jobber vi tett på pasienter, samt at vi jobber med mer utsatte pasientgrupper.

Akupunkturforeningen ber derfor alle medlemmer og akupunktører forøvrig, om å stenge sine klinikker fra 12.03. kl. 18.00 og frem til og med 26.03.2020.

NY OPPDATERING 24.3.2020: For å begrense koronasmitte har nasjonale myndigheter besluttet å forlenge vedtaket om stenging av virskomhetene til, til og med 13. april. Akupunkturforeningen ber derfor alle medlemmer og akupunktører forøvrig, om å fortsette å holde sine klinikker stengt fram til, til og med 13. april.

De som jobber som autorisert helsepersonell på sykehjem og andre institusjoner, vil følge disse institusjonenes retningslinjer for smittevern i tiden fremover.

Akupunkturforeningen holder medlemmene informert når ny informasjon fremkommer.

Hilsen Styret i Akupunkturforeningen