Sammen for bedre folkehelse!

13. – 18. august 2018 arrangeres den årlige Arendalsuka. Akupunkturforeningen møter opp for annet år på rad for å opplyse om akupunkturens helsefremmende effekt og at behandlingsformen også viser seg å være kostnadseffektiv. Oppsummert forskning (comparative litterature review) viser at akupunktur har effekt ved 48 tilstander.

Akupunkturforeningen ønsker å sette fokus på den såkalte «eldrebølgen». I følge eksperter i statistisk sentralbyrå (SSB) vil det være flere eldre mennesker enn yngre i Norge om 15 år.

Helsedirektoratet forteller at sjansene for kroniske sykdommer øker med økende alder. Legemiddelbruken øker også med alderen. Sykdommene og plagene eldre mennesker har er ofte smerterelatert, men det er også økt forekomst av plager relatert til psyksisk helse, noe som resulterer i svekket konsentrasjonsevne, samt forandringer i energinivået, søvn, appetitt og vekt. Eldre har også ofte flere sykdommer samtidig, som sammen påvirker funksjonsevne, livskvalitet og psykisk helse.

«Skal velferdsstaten overleve eldrebølgen, må politikerne tenke helsefremmende.»

Dette skriver Anja N. Abusland, Folkehelsepolitiker (Sp), i Sykepleien. Den økende andelen eldre fører uten tvil til økt behov for helsepersonell. Derfor vil det være lurt å bruke ressursene vi har i dag, og legge til rette for å kunne tilby behandling fra kvalifisert personell som kan være med på å redusere bruken av legemidler, bedre livskvaliteten og fremme folkehelsen. Dette vil også kunne bidra til at flere eldre kan bo hjemme lenger i en tid der vi allerede har lange ventelister for å få sykehjemsplass.

Bør akupunktur få en større plass i helsevesenet?

Svaret bør selvsagt være ja, da det er flere gode grunner til dette. Det er ønskelig at mennesker lengst mulig skal kunne greie seg selv og ha god livskvalitet.Akupunktur er en trygg behandlingsmetode med svært få bivirkninger.2  Fullverdige akupunktører har kompetanse til å jobbe helhetlig med sammensatte helseplager og kan dermed bidra til å redusere overforbruk av medisiner.

I tillegg til lang tradisjon og klinisk erfaring, viser nå også forskning god effekt på akupunktur ved blant annet:

Muskel- og leddsmerter 

Kroniske smerter: Akupunktur har vist seg å være et gunstig alternativ til sterkt vanedannende medisiner ved smerte i nakke, rygg, kne (artrose), hodepine og migrene.3 Den smertedempende effekten av akupunktur vedvarer også ett år etter endt behandling.4

Angst, depresjon og søvnløshet

Angstlidelser: en ny systematisk oversiktsstudie viser at det er lovende resultater ved bruk av akupunktur for angstlidelser, og at det gir færre bivirkninger enn medisiner.5

Depresjon og smerte: en studie på oppdrag fra National Institute of Health Research i England, konkluderte med at akupunktur har like god effekt som veiledning/psykoterapi og er mer kostnadseffektivt ved behandling av voksne personer med depresjon.6 Samtidig brukte pasientene i akupunkturgruppen mindre medikamenter ved studieslutt.

Søvn: akupunktur har vist god effekt ved depresjons-relatert søvnløshet7 og ved sammenligning mot medikamenter for insomni.8 Det ser også ut til at akupunktur kan bidra til å redusere kreftrelatert insomni.9

Kostnadseffektiv behandling

En meta-analyse (10) viser at akupunktur gir effektiv smertelindring et år etter at behandlingen er avsluttet. Dette er viktig å ta med i nytte-kostnadsanalysene, i tillegg til at akupunktur gir svært få bivirkninger sammenlignet med medikamenter i smertebehandling. Akupunktur viser seg å være en kostnadseffektiv behandling, sammenlignet med mye annen behandling innen lave ryggsmerter, nakkesmerter, migrene, artrosesmerter, sesong allergi, dysmenore, hodepine og depresjon (11).

Akupunkturforeningen

Akupunkturforeningen har i 40 år jobbet for å profesjonalisere faget, og jobbet for en høy faglig og yrkesetisk standard i utdanningen, og blant foreningens medlemmer. Foreningen har med dette fått høy faglig kompetanse, og ønsker å bruke kunnskapen til å bidra til bedre helse i befolkningen.

Akupunkturforeningen representerer over 500 medlemmer i hele Norge. Medlemskap i Akupunkturforeningen forutsetter minimum 4 års heltidsutdannelse (3-årig bachelorgrad + ett års påbygging). Blant medlemmene er ca 50 % helsepersonell og ca 50 % har medisin grunnfag og mellomfag.

Pasientsikkerhet er svært viktig. Akupunkturforeningens medlemmer er derfor underlagt strenge krav til sikkerhet og hygiene og benytter kun sterile engangsnåler.

Fullverdige akupunktører har kompetanse til å jobbe helhetlig med sammensatte helseplager og har god medisinsk kunnskap slik at pasientene henvises videre dersom symptomer og tegn bør undersøkes av lege.

Autorisasjon

Akupunkturforeningen har to ganger søkt om autorisasjon, men dessverre har myndighetene foreløpig ikke sett viktigheten av å autorisere akupunktur som en egen medisinsk helseprofesjon. I dag stilles det ikke offentlige krav til å kalle seg akupunktør, slik at hvem som helst kan stikke nåler i behandling.

Autorisasjon er viktig for å kvalitetssikre akupunkturfaget ved at det stilles minimumskrav for utdanning innen akupunktur og vestlig medisin, og for pasientsikkerheten.  Kravene Akupunkturforeningen stiller for å være medlem, bør være minstekravet for å kunne få bruke tittelen akupunktør. Pasientene må garanteres faglig kompetent og sikker akupunkturbehandling. Det er viktig for fagets renommé og utvikling at faget utøves kvalitetsmessig forsvarlig.

Akupunktur tilbys allerede på 40 % av norske sykehus, hovedsakelig på smerte- og fødeavdelinger.

I Kina, Japan, Korea og Vietnam er akupunktur allerede en integrert del av det offentlige helsevesenet. I Portugal, Australia, og noen stater i Canada og USA er akupunktører autorisert helsepersonell.

Skrevet av Jeanette Johannessen, styreleder i Akupunkturforeningen

 

Referanser

(1) Folkehelseinstituttet. 2018. Folkehelserapporten: Helse hos eldre. https://www.fhi.no/nettpub/hin/grupper/eldre/.
(2) Witt C, et al. 2009. Safety of Acupuncture: Results of a Prospective Observational Study with 229.230 Patients and Introduction of a Medical Information and Consent Form. Forsch Komplementmed 2009;16:91-97.
(3) Yin Fan A, et al.2017. Acupuncture`s Role in Solving the Opioid Epidemic: Evidence, Cost-Effectiveness, and Care Availability for Acupuncture as a Primary, Non-Pharmacologic Method for Pain Relief and Management-White Paper 2017. Journal of Integrative Med. 2017;15/06:411-425.
(4) Vickers AJ, et al 2018. Acupuncture for Chronic Pain: Update of an Individual Patient Data Meta-Analysis. Pain 2018;19/05:455-474.
(5) Amorim D, et al. Acupuncture and Electroacupuncture for Anxiety disorders: A Systematic Review of the Clinical Research. Complement Therap in Clin Pract.2018;31/05:31-37.
(6) MacPherson H, et al. Acupuncture for Chronic Pain and Depression in Primary Care: A Programme of Research. Programme Grants Appl Res 2017;5(3).
(7) Dong B, et al. The efficacy of Acupuncture for Treating Depression-Related Insomnia Compared with a Control Group: A Systematic Review and Meta-Analysis. Biomed Res Int.2017:9614810.
(8) Huijuan C, et al. Acupuncture for Treatment of Insomnia: A Systematic Review of Randomized Controlled Trials. J Altern Complement Med. 2009 Nov; 15(11): 1171–1186.
(9) Choi Ty, et al. Acupuncture for Managing Cancer-Related Insomnia: A systematic Review of Randomized clinical trials. Integr Cancer Ther 2017 Jun:16(2):135-146.
(10) https://journals.lww.com/pain/Fulltext/2017/05000/The_persistence_of_the_effects_of_acupuncture.5.aspx
(11) https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095496417603789?via%3Dihub