Stort oppmøte på Akupunkturforeningens debatt under Arendalsuka

Under årets Arendalsuke hadde Akupunkturforeningen en viktig debatt om kvinnehelse. Bård Hoksrud fra Fremskrittspartiet og Maria Nilssen fra Endometrioseforeningen stilte opp på debatten sammen med Akupunkturforeningens styreleder, Guro Svenkerud Fresvik.

Følgende spørsmål ble stilt i debatten:

Har akupunktur en plass i helsevesenet? 

Akupunkturforeningen er svært glad for all støtte i saken, både fra Hoksrud og Nilssen, men også flere som var tilstede under Arendalsuka. Det var tydelig i Arendal at kvinnehelse var på dagsorden. Det var fullsatt sal og mange måtte stå bak for å se. Mange var jordmødre og sykepleiere som også ønsket å ha mer av akupunktur inn i helsevesenet.

Hele debatten kan du se her.