Studere akupunktur til høsten? Søk nå!

Høyskolen Kristiania tilbyr i dag et 3-årig bachelorgrad-studium i akupunktur på 180 studiepoeng, og deretter 60 studiepoeng påbygning hvor hovedfokuset er muskel- og skjelettplager og forskning (tilsammen 240 stp). For å bli fullverdig medlem i Akupunkturforeningen må akupunktøren ha 240 studiepoeng i akupunktur og medisinske fag.

Dersom du har studert helsefag tidligere kan du søke opptak direkte til 2. året på Bachelor i akupunktur. Opptaket forutsetter at det er ledige studieplasser. Dersom det er flere søkere enn ledige studieplasser vil kvalifiserte søkere bli rangert på grunnlag av karakterer fra høyere utdanning. Opptakskrav er generell studiekompetanse eller realkompetanse, samt fullført utdannelse innen eksempelvis: Sykepleie, ergoterapi, fysioterapi, lege, årsenhet i grunnmedisin eller andre bachelorgrader innen helse ved Høyskolen Kristiania.

Her kan du søke på utdanningen som har oppstart fra høsten 2021.

Akupunkturforeningen har, på bakgrunn av nasjonalt- og internasjonalt arbeid, konkludert med at en 4-årig utdanning, tilsvarende 240 studiepoeng, er det som er nødvendig for å kunne gi en trygg og kvalifisert behandling med akupunktur. En kvalifisert akupunktør som skal behandle pasienter med fysiske og psykiske sykdommer, skal etter vårt synspunkt minimum tilfredsstille disse kravene for å kunne gi en faglig forsvarlig behandling.

Her kan du lese mer om hvordan Akupunkturforeningen gjennom en årrekke har arbeidet for å finne fram til et faglig, forsvarlig nivå for utdanning i akupunktur.