Studie på barn mellom 8 og 21 år: Gjør akupunktur vondt?

Barn kan også ha nytte av akupunktur, men mange har en oppfatning av at behandling med akupunkturnåler gjør vondt. Dette ville en kohortstudie av 230 pasienter i alderen 8 til 21 år finne ut av. Akupunkturbehandlingen som ble gitt var av Kiiko Matsumoto Style som kombinerer klassiske kinesiske medisinske prinsipper med moderne patofysiologi.

Behandlingene i kohortstudien ble utført i en poliklinisk smerteklinikk. Nålene som ble brukt var sterile engangs nåler og var mellom 5 til 15 millimeter lange. Tiden nålene satt i økte med alderen til pasientene; fra minst ett minutt, men ikke over tjue minutter.

Etter hver behandling fylte pasientene ut et skjema som en del av behandlingsprosedyren. For å unngå skjevhet (bias) ble spørreskjemaet fylt ut ved utsjekking, uten akupunktøren tilstede. Spørreskjemaet for akupunktur inneholdt 6 punkter som ble brukt for å vurdere generell tilfredshet, avslapning, angstreduksjon og hvor fornøyd pasienten var med akupunktøren.

Over halvparten rapporterte ingen nålesmerter

  • 57,7 prosent av pasientene rapporterte ingen nålesmerter under sin første behandling med akupunktur.
  • Gjennomsnittlig poengsum for generelt tilfredshet var 8,4 av 10.
  • Avspenning var 8,2 av 10.
  • Angstreduksjon var 7,7 av 10.

Den generelle tilfredsheten, avslapningen og den angstdempende effekten av akupunktur økte hos pasientene etter at de hadde hatt flere behandlinger. Det var ingen endring i nålingssmertescoren hos pasientene ved økt antall akupunkturbehandlinger.

Svært fornøyd med opplevelsen

Akupunktur er en lovende og relativt smertefri behandling som kan benyttes til å behandle kroniske smerter, smerte generelt og redusere angst.

Pasientene i studien opplevde minimalt med nålesmerter under akupunkturnålingen og var svært fornøyde med å få akupunkturbehandling. Mange følte seg avslappet og tilfredse under og etter behandlingene, og de som hadde flere behandlinger rapporterte at de følte en økt tilfredshet og avslapning.

 

Kilde:
Gold J. et al. Does Acupuncture Hurt? A Retrospective Study on Pain and Satisfaction during Pediatric Acupuncture. November 2023Children 10(11):1774. DOI:10.3390/children10111774