Utredning om kvinners helse på høring: Inkludèr kvalifiserte akupunktører i helsetjenesten nå!

I mars 2023 ble den offentlige utredningen om kvinners helse og betydningen av kjønn for helse, avgitt til Helse- og omsorgsdepartementet. Den viser klart at kvinner ikke får et like godt helsetilbud som menn, og at sykdommer som rammer kvinner har lavere prioritet i forskning og helsevesen. Utvalget understreker at det er nødvendig å lytte til kvinners stemmer. Helse- og omsorgsdepartementet har sendt Kvinnehelseutvalgets NOU 2023 på høring. Akupunkturforeningen har selvsagt gitt sitt innspill.

– Vi vil oppfordre myndighetene til å ikke bare lytte til kvinner, men også observere hva kvinner faktisk gjør, sier Akupunkturforeningens styreleder Guro Svenkerud Fresvik. Kvinner søker i større grad enn menn mot alternative og komplementære behandlingsformer for å få den helsehjelpen de trenger. Videre sier Fresvik at akupunktur er hjelp det offentlige ikke kan, eller vil tilby. Kvinner velger akupunkturbehandling fordi det er det som fungerer for dem. Det er realiteten. Myndighetene kan velge å ikke høre på akkurat det øret, eller å lytte og ta beskjeden på alvor.

For kvinnenes skyld; Inkluder akupunktørene i den offentlige helsetjenesten på en skikkelig måte.

Guro Svenkerud Fresvik, styreleder i Akupunkturforeningen

 

Fra debatten under Arendalsuka. Fra venstre: Akupunkturforeningens styreleder Guro S. Fresvik, Maria Nilssen fra Endometrioseforeningen og Bård Hoksrud fra Fremskrittspartiet. Debatten kan du se her.