Verdens helsedag – 7. april

Av Jeanette Johannessen

I følge Verdens helseorganisasjon (WHO) mangler minst halvparten av verdens befolkning gode helsetjenester, og minst 100 millioner mennesker lever i ekstrem fattigdom fordi de må betale for helsetjenester. Verdens helsedag har som mål om å skape entusiasme, solidaritet, støtte og handling som kan bedre helse og velferd for alle mennesker. Temaet for helsedagen 2019 er »Universal health coverage: everyone, everywhere’‘.

I Norge er vi heldige som har et godt helsetilbud. Systemet skal bidra til å sikre en god helse og bedre livskvaliteten til folk som trenger det. I følge Folkehelserapporten er muskel- og skjelettsykdommer/plager, den diagnosegruppen som «plager flest og koster mest» i Norge. I rapporten omtales 4 grupper muskel- og skjelettsykdommer, og rygglidelser er en av dem.

I anledning Verdens helsedag, ønsker vi i Akupunkturforeningen å sette et fokus på nettopp rygglidelser, for blant nye uføretrygdede i Norge med muskel- og skjelettlidelser utgjør rygglidelser den største undergruppen. Ryggsmerter er også en av hovedårsakene til arbeidsrelatert sykefravær, og rygg- og nakkesmerter fører til store helseplager og redusert livskvalitet (1)(2).

Akupunktur og ryggsmerter

De nasjonale kliniske retningslinjene anbefaler akupunktur som behandling ved langvarige uspesifikke korsryggsmerter. Dette betyr at fastleger og annet helsepersonell trygt kan anbefale og henvise til akupunkturbehandling for pasienter med denne typer plager.

Det finnes i dag helseforsikring som dekker akupunkturbehandling utført av akupunktører som er medlem av Akupunkturforeningen. Dersom du, eller din arbeidsgiver, vurderer helseforsikring, dekker Tryg helseforsikring et visst antall behandlinger med klassisk akupunktur per år.

Studier viser at akupunktur reduserer smerter, øker bevegelighet og reduserer antall sykmeldingsdager, og er minst like effektiv som standard medisinsk behandling for ryggsmerte (medikamenter, kognitiv terapi, ryggskole, trening, fysioterapi og kiropraktikk).

Akupunktur kan være spesielt nyttig som tilleggsbehandling til konvensjonell behandling, både for pasienter med alvorligere symptomer og for de som ikke ønsker å bruke smertestillende medikamenter. Forskning viser også at når pasientene oppnår god smertereduksjon med akupunktur, så vil dette også vedvare i ett år etter siste behandlingstime (3).

Akupunktur kan også hjelpe med å redusere ryggsmerter under svangerskap og ved arbeidsrelatert ryggsmerte, noe som kan bidra med å redusere sykefravær.

Mer informasjon og kilder, kan du lese i faktaarket om ryggsmerter og akupunktur for helsepersonell, eller i pasientbrosjyren om ryggsmerter og akupunktur.

Har alle som setter nåler tilfredsstillende utdanning i akupunktur?

Det stilles ingen krav til utdanning i akupunktur fra myndighetenes side. Hvem som helst kan stikke nåler.

Det finnes flere foreninger og faggrupper for terapeuter som benytter nåler i sin behandling, og disse stiller forskjellige krav til sine medlemmer. Akupunkturforeningen er den største og eldste foreningen i Norge, som fyller 40 år i år, og stiller høye krav til sine medlemmer. For å bli medlem, må akupunktørene ha 240 studiepoeng, altså 4 års heltidsstudie, i akupunkturrelaterte fag og medisinske fag. Mange som bruker nåler som sitt verktøy har kun et helgekurs og dette er ikke bare et problem for pasientsikkerheten og hvorvidt pasienten får tilstrekkelig og riktig behandling, men også i forhold til utviklingen av faget og profesjonen.

Akupunkturforeningen har 500 medlemmer fordelt over hele Norge og ca halvparten av disse er autorisert helsepersonell (fysioterapeuter, sykepleiere, leger etc). Den andre halvparten av medlemmene er akupunktører med like solid utdanning i akupunkturrelaterte fag og medisinske fag (grunnmedisin, anatomi, fysiologi, sykdomslære etc).

Alle medlemmer av Akupunkturforeningen er med andre ord godt kvalifiserte til å behandle pasienter med akupunktur. De kombinerer metoder som klassisk akupunktur, medisinsk akupunktur, IMS/tørrnåling/nålebehandling og andre behandlingsformer som benytter akupunkturnåler. Medlemmene plikter også å følge etiske- og hygieniske retningslinjer på lik linje med autorisert helsepersonell, og plikter å ha ansvarsforsikring.

Finn din kvalifiserte akupunktør på www.akupunktur.no.

 

Referanser:

(1) https://www.fhi.no/nettpub/hin/helse-og-sykdom/muskel–og-skjelettsykdommer-og–pl/#mange-rammes-store-kostnader

(2) https://stami.no/tema/muskel-og-skjelettplager/

(3) https://journals.lww.com/pain/Fulltext/2017/05000/The_persistence_of_the_effects_of_acupuncture.5.aspx