Verdensdagen for psykisk helse 2020: Spør mer

Verdensdagen for psykisk helse startet i 1992 og har siden den gang blitt markert i hele verden den 10. oktober hvert år. Dette har Akupunkturforeningen også lyst til å markere. Målet med dagen er å fremme økt bevissthet om psykisk helse og skal øke kunnskap og åpenhet om psykisk helse, og fremme gode levevaner. Det skal være like lett å snakke om vår psykiske helse, som vår fysiske, fordi alle mennesker har en psykisk helse, og den må vi ivareta.

Spør mer

Temaet for i år er: Spør mer. Verdensdagen.no gir oss innsikt i hvordan vi kan utvikle en bedre forståelse av hvem vi er som mennesker. Ved å spørre mer, vil flere føle seg inkludert. Og vi kan oppdage om noen trenger hjelp.

Det å slite psykisk i perioder er normalt, men halvparten av oss får, eller har en psykisk diagnose i løpet av livet. Nettopp fordi det angår så mange, enten deg selv eller som pårørende, er det nødvendig at vi er klar over hva vi kan gjøre i hverdagen for å styrke oss, men også hvilke verktøy vi har for å møte psykiske utfordringer.

Mange oppsøker ikke hjelp

I årets verdensdag for psykisk helse, inviteres vi til å blant annet å jobbe for å nå flere menn. Menn topper selvmordsstatistikken, og en teori er at de ikke spør om hjelp. Det er mange som har det vanskelig uten at de oppsøker hjelp, og studier viser at det er mange av de som har psykiske lidelser som ikke har vært i kontakt med helsetjenesten. Også blant ungdom er manglende hjelpsøking en utfordring. Selv blant de som har de aller høyeste symptomnivåene, har bare halvparten søkt hjelp for psykiske lidelser. Hjelpsøking ser ut til å være lavest ved depresjon uten angstsymptomer.

Når ting blir vanskelig og du trenger noen å snakke med, eller du er bekymret for barn og unge som ikke har det bra, er det fint å vite at det finnes noen du kan kontakte. Her finner du en oversikt over telefonnumre eller chattjenester som kan hjelpe deg.

Gjennom åpne og vennlige spørsmål, kan vi utvikle en bedre forståelse av hvem vi er som mennesker. Svaret kan overraske, positivt og negativt. Hva gjør det med deg, for eksempel, dersom du får et svar du ikke liker?

Tenk litt gjennom følgende:

  • Har du spurt deg selv eller noen andre om noe i dag?
  • Hvordan lyttet du til svaret?
  • Hva gjorde svaret med deg?
  • Kan du bruke svaret til noe godt?

Ved å vise at du bryr deg eller er interessert, kan det bidra til at både du og andre rundt deg får det bedre.

Akupunktur – persontilpasset behandling

Vurderer du selv, eller ønsker du å foreslå akupunkturbehandling for noen, anbefaler vi å finne din akupunktør MAF på akupunktur.no. En akupunktør med kompetanse og solid utdannelse er viktig i forhold til et godt resultat av behandling.

Akupunktur er en behandling som er persontilpasset der diagnostikk, behandling og oppfølging er skreddersydd for hver pasient med egne særtrekk. Kanskje det kan være noe for deg, eller noen du kjenner? Du kan lese mer om akupunktur og forskjellige lidelser på «Kan akupunktur hjelpe meg?» eller «For helsepersonell – oppsummert forskning«.

Akupunkturforeningen ønsker dere alle en riktig god psykisk helse – vær oppmerksom – vis interesse – spør mer!