Verdensdagen for psykisk helse: Vi trenger hverandre #løftblikket

I år er det 30 år siden Verdensdagen for psykisk helse ble opprettet. 10. oktober hvert år er en internasjonal FN-dag for å fremme bevissthet om psykisk helse.

Verdensdagen har som mål å spre kunnskap og gjøre det lettere å snakke åpent og fordomsfritt om psykisk helse. Det skal være like lett å snakke om vår psykiske helse, som vår fysiske, fordi alle mennesker har en psykisk helse, og den må vi ivareta.

Vi trenger hverandre

Temaet for i år er: Vi trenger hverandre. Etter to år med sosial avstand, og nå en usikker og utfordrende fremtid, er det viktig å vite at vi ikke er alene. Vi vet at ensomhet gir en like stor risiko for sykdom og død som røyking, usunt kosthold og lite mosjon.

Dessverre har det vært en jevn økning i opplevd ensomhet i befolkningen. Ensomheten er merkbar i alle aldersgrupper, men spesielt blant ungdom. Ifølge Norsk Koronamonitor fra Opinion, oppga fire av ti nordmenn i mars 2021 at de følte seg ensomme, som følge av pandemien. 75 prosent oppga at de savnet mer kontakt med andre.

Kriser kan bidra til splittelse og uro, mye på grunn av frykt for det ukjente. Uro, skam, frykt og bekymring kan føles lammende, og er en naturlig reaksjon på tiden vi nå er i. Dette kan øke avstanden mellom oss slik at mange faller utenfor fellesskapet, noe som kan påvirke den psykiske helsen vår negativt. Dette er noe vi alle aktivt må jobbe sammen for å motvirke, for det er mye kraft i å komme sammen under kriser.

Målet med verdensdagen for psykisk helse i år er å motivere til tiltak og initiativ som reduserer avstanden mellom oss.

Hvordan gjøre hverdagen mindre ensom for deg selv og andre

Etter pandemien med sosial avstand, er det på tide å løfte blikket. Vi kan alle gjøre noe:

  • Snakk med en du stoler på om ting som er vanskelig
  • Snakk med en venn om positive og negative erfaringer eller opplevelser du har, eller har hatt
  • Bry deg over tid (hold kontakten, ring flere ganger, inviter til en tur/middag/te, send en koselig sms etc)
  • Finn felles prosjekter sammen med andre mennesker som feks sport, dans, kor, teatergruppe, språkkurs, spill etc.
  • Snakk med ungdommen, skap tillit og vær oppriktig interessert
  • Oppsøk sosiale møteplasser
  • Våg å møte andre menneskers blikk og smil til dem
  • La ikke frykten for avvisning komme i veien for å søke kontakt med andre
  • Bli en hjelper (bli med i ulike verv innen idrettslag, vær en besøksvenn, jobbe i hjelpekorps etc)

Når ting blir ekstra vanskelig og du trenger noen å snakke med, eller du er bekymret for barn og unge som ikke har det bra, er det godt å vite at det finnes noen du kan kontakte:

Her finner du en oversikt over telefonnumre eller chattjenester som kan hjelpe deg.

Akupunktur – persontilpasset behandling

Akupunktur er en behandling som er persontilpasset der diagnostikk, behandling og oppfølging er skreddersydd for hver pasient med egne særtrekk. Under første konsultasjon blir det avsatt ekstra tid og foretatt et grundig intervju av pasienten. Akupunktøren vil av den grunn kunne legge merke til om pasienten plages med for eksempel ensomhet. Dersom dette er tilfelle, vil en kvalifisert akupunktør gi råd til pasienten som kan være til hjelp. Er det nødvendig med flere tiltak, vil videre behandling hos lege/psykolog anbefales.

Vurderer du selv, eller ønsker du å foreslå akupunkturbehandling for noen, anbefaler vi å finne din kvalifiserte akupunktør MAF på akupunktur.no. En akupunktør med kompetanse og solid utdannelse er viktig i forhold til et godt resultat av behandling.

Du kan lese mer om akupunktur og forskjellige lidelser på Kan akupunktur hjelpe meg.

Akupunkturforeningen ønsker dere alle en god psykisk helse! #løftblikket