Videreutdanning i idrettsmedisin og IMS

Etter- og videreutdanning gir påfyll av kunnskap og kompetanse. Flere medlemmer av Akupunkturforeningen har i disse dager påbegynt studier på Høyskolen Kristiania som har lagt tilrette for utdanning som er meget relevant for akupunktører. Noen medlemmer har valgt idrettsmedisin, mens andre har valgt videreutdanning i triggerpunkter og intramuskulær stimulering. Kriteriene for å ta denne videreutdanningen er at vedkommende har utdanning på bachelornivå.

Videreutdanningen i triggerpunkter og intramuskulær stimulering gir fordypet kunnskap og ferdigheter i behandling av muskel- og skjelettlidelser ervervet i bachelorgraden i akupunktur. Emnet fordyper seg i sykdomslære med standard behandling, bevegelsesanalyse, funksjonstesting, triggerpunktbehandling og råd og veiledning ved muskel- og skjelettlidelser. Det gis ny kunnskap og ferdigheter i intramuskulær stimulering (IMS). Det er spesielt fokus på forsvarlig nåle-behandling med vekt på sikre, offensive og farlige innstikk, samt røde flagg. Utdanningen gir 15 studiepoeng.

Videreutdanningen i idrettsmedisin gir kompetanse blant annet i akuttskadebehandling, rehabilitering, skadeforebygging og dybdekunnskap om idrettsskader. Utdanningen vil ha et klinisk fokus og man vil lære hvordan man kan integrere akupunktur i idrettsmedisinske problemstillinger og være en del av et tverrfaglig idrettsmedisinsk støtteapparat. Dette er den eneste utdanningen i idrettsmedisin i Norge som er spesialtilpasset akupunktører og som gir formell kompetanse i idrettsmedisin. Utdanningen er et deltidsstudium som gir 30 studiepoeng i idrettsmedisin.

Ønsker du behandling med akupunktur?

Finn din akupunktør MAF her.

#KvalifiserteAkupunktører #SolidUtdanning #Pasientsikkerhet #KvalitetPåBehandling