Akupunktur anbefales som behandling for kroniske smerter

NICE (National Institute for Health and Care Excellence) er et britisk statlig institutt som kommer med anbefalinger og retningslinjer på behandlinger som skal dekkes av det offentlige. Onsdag 7. april 2021 kom de nye retningslinjene og akupunktur anbefales som behandling ved kronisk smerte.

Retningslinjene er utarbeidet for helsepersonell, tjenesteleverandører og personer med kronisk smerte, deres familier og omsorgspersoner. Anbefalingene legger vekt på god pasientkommunikasjon, brukermedvirkning og pasientsentrert behandling.

Anbefalte tiltak

Anbefalingene for behandling i NICE Guidelines er:

  • Trening (basert på pasientens preferanser og evner).
  • Acceptance and Commitment therapy (ACT) eller kognitiv atferdsterapi (CBT).
  • Akupunktur.
  • Farmakologisk behandling: Antidepressiva: Duloxetine, Fluoxetine, Paroxetine, Citalopram, Sertraline og Amitriptyline. Dette kan gis etter nøye samtale med pasienten om mulige fordeler og bivirkninger.

Ekspertgruppen i NICE skriver at det forventes økt bruk av akupunktur i helsetjenesten gjennom denne anbefalingen.

Ingen krav til utdanning i akupunktur i Norge

Slik lovgivningen fungerer i Norge i dag, kan hvem som helst behandle med nåler. Det stilles ingen krav til utdanning eller tilsyn – med mindre at den som praktiserer, er helsepersonell. Sammenhengen mellom kort utdanning i akupunktur og pasientskader er noe av årsaken til at akupunktører ble autorisert som helsepersonell i Portugal og Australia.

Som nestleder og forskningsansvarlig i Akupunkturforeningen, Mona Solberg og Silje Mjøs, turnusfysioterapeut og medlem i faglig utvalg i Akupunkturforeningen, skriver i en debatt i Dagens Medisin:

Den enkleste måten for å sørge for forutsigbarhet for pasienter og henvisende personell med hensyn til kvalifikasjoner, sikkerhet og pasientrettigheter, er gjennom en autorisasjon.

Stortinget har bedt regjeringen om å ta en ny vurdering av om akupunktører skal autoriseres som helsepersonell. Akupunkturforeningen håper at norske myndigheter endelig ser nødvendigheten og viktigheten av å autorisere akupunktører som offentlig helsepersonell.

Finn din kvalifiserte akupunktør MAF på akupunktur.no.