Akupunktur er en viktig del av pasientenes helsetjeneste – moms på behandling er ikke en god løsning

Finansdepartementet la ut et forslag om merverdiavgiftsplikt (mva) på alternativ behandling den 22. juni 2020, med en høringsfrist som var 3. august 2020. De ber om at det innføres 25 prosent mva på alternativ behandling, samt kosmetisk kirurgi og behandling, og som foreslås å gjelde fra nyttår. Alternativ behandling, det vil si helserelaterte behandlinger som i hovedsak gis utenfor helsevesenet, er i dag unntatt fra merverdiavgiftsloven.

Akupunkturforeningens høringsuttalelse

Akupunkturforeningen har valgt å komme med høringsuttalelse angående mva på alternativ behandling, fordi akupunktur per i dag defineres som alternativ behandling i henhold til lov om alternativ behandling paragraf 2.

I høringsuttalelsen har Akupunkturforeningen redegjort for betydningen av, og hvilken plass akupunktur har, i behandlingen av sykdom. Dette for å vise at den må likestilles med helsehjelp som gis av autorisert helsepersonell.

Akupunkturforeningen gjør også oppmerksom på at mva på akupunktur ble innført i Nederland i 2013. I 2015 fikk Akupunkturforeningen i Nederland (NAAV) dette behandlet i Nederlands høyesterett. Høyesteretten konkluderte med at mva på alternativ behandling i Nederland sto i konflikt med EU lovgivningen og prinsippet om skattemessig nøytralitet. Det ble derfor vedtatt en lovendring i 2016 som gjorde at mva ble fjernet fra akupunktur og CAM (alternativ og komplementær behandling).

Bruk av akupunktur i og utenfor helsevesenet i Norge

37 % av norske sykehus tilbyr akupunkturbehandling og akupunktur benyttes i primærhelsetjenesten. I følge NAFKAM undersøkelsen 2018, er akupunktur fortsatt mer brukt utenfor helsevesenet, enn innenfor helsevesenet. Undersøkelsen viser at akupunktur er den nest mest brukte alternative behandlingsformen, etter massasje.

Akupunktur nevnes som behandling i flere kliniske retningslinjer og veiledere i Norge, som ved kroniske lave korsryggsmerter, TMD-kjeveleddssmerter, kjemoterapi-og anestesiindusert kvalme, smertelindring under fødsel, stimulering av rier som dermed kan forkorte fødselsforløpet, ved smertelindring ved bekkenleddsmerte (bekkenløsning), episodisk spenningshodepine, nakkesmerter, migrene og symptomer som påvirker berøringssansen ved MS (multiple sklerose). Anbefalingene i kliniske retningslinjene er basert på tilgjengelig forskning som er kritisk evaluert.

Helseutfordringer og opioidbruk

Som vist over, anbefales akupunktur som behandling ved flere problemstillinger som er et stort helseproblem i Norge. Migrene forekommer hos cirka 10 prosent av befolkningen og hodepineplager koster samfunnet mye i form av sykefravær og redusert arbeidsinnsats. Muskel- og skjelettplager er en av de vanligste årsakene til sykmeldinger og uføretrygd. De vanligste plagene gjelder rygg og nakke.

Dersom det blir mva på akupunkturbehandling, vil prisene pr behandling også øke. I fjor fortalte vår helseminister Bent Høie at han er bekymret over at flertallet av overdoser i Norge skyldes andre opioider enn heroin, blant annet sterke smertestillende medisiner. Høie ønsket derfor å forsterke innsatsen for å hindre en epidemi av overdosedødsfall slik USA har opplevd. Å innføre moms på akupunktur, er ikke en forsterking av innsatsen for å hindre en epidemi av overdosedødsfall.

Kompetente akupunktører må få en beskyttet yrkestittel

I Helsedirektoratets tilsvar på Akupunkturforeningens autorisasjonssøknad skriver de blant annet følgende: Akupunktur kan være et alternativ til behandling med legemidler for tilstander hvor slik behandling har dokumentert effekt. Pasientens mulighet til å velge tilsier at det kan være aktuelt å tilby akupunktur til de pasientene som ønsker det».

I Norge stilles det ingen krav til utdanning for å starte som akupunktør. For å kunne bli fullverdig medlem i Akupunkturforeningen må akupunktøren ha 4 års offentlig NOKUT-godkjent utdanning i akupunktur fag og medisinske fag. Akupunkturforeningen har i underkant 500 medlemmer og ca. 40 % av disse er helsepersonell (fysioterapeuter, sykepleiere, jordmødre og leger), mens ca. 60 % er ikke-helsepersonell, men har solid utdannelse i akupunktur fag og medisinske fag (bachelorgrad + et år påbygg).

Konklusjon

Akupunkturforeningen mener at mva på akupunktur er i konflikt med EU lovgivningen og prinsippet om skattemessig nøytralitet. I relasjon til mva må akupunktur som utøves av autorisert helsepersonell og akupunktører med offentlig NOKUT-godkjent bachelorgrad i akupunktur, likestilles med helsehjelp som gis av autorisert helsepersonell.

Innføring av mva på akupunktur fører til økte priser for pasientene. Dette kan igjen føre til at kroniske smertepasienter som kunne hatt god effekt av akupunktur, velger bort akupunktur til fordel for sterke vanedannende medikamenter. I forhold til avhengighets problematikk, økt antall konsultasjoner i primærhelsetjenesten, nedsatt livskvalitet og mulighet for deltagelse i arbeidslivet for den enkelte pasient, kan vi ikke se at innføring av mva kan være særlig lønnsomt i et samfunnsperspektiv.

Her kan du lese hele Akupunkturforeningens høringssvar med referanser.