Akupunktur kan trygt benyttes ved plager i overgangsalder

Det har i det siste vært mye fokus på kvinnehelse. Målet er at flest mulig sykdomsrammede kvinner skal få bedre helse og et bedre liv ved hjelp av ny forskning og nye behandlinger. Dessverre ser det ut til å være et stykke igjen til mål i følge en rapport utført av Folkehelseinstituttet.

Det er i dag behov for mer oppmerksomhet og nyansert kunnskap om overgangsalderen hos kvinner. Klimakteriet og menopause er ingen sykdom, men er knyttet til flere ulike lidelser. Mange tror de er alvorlig syke i denne fasen der produksjonen av østrogen i eggstokkene gradvis stopper. Endringen i hormonnivå kan forårsake symptomer som hetetokter og nattesvette, men også tretthet, søvnforstyrrelser, humørsvingninger, depresjon, engstelse, dårlig hukommelse, muskel- og skjelettplager, vaginal tørrhet, smerter under samleie og tap av seksuallyst. Listen er lang.

Det anbefales i dag individuell behandling til kvinner med klimakterielle symptomer. Mange har nytte av hormonbehandling, men ikke alle kan bruke det, eller ønsker å bruke det.

Akupunktur og plager i overgangsalder

Effekten av akupunktur i forbindelse med plager i overgangsalderen er gjennom flere år blitt diskutert i flere medisinske miljøer. Det har de siste årene blitt publisert flere studier som viser effekten av akupunktur på plager i overgangsalder. En pragmatisk, randomisert studie utført i allmenn praksis, viste at akupunktur gitt i seks uker sammenliknet med en enkeltbehandling med akupunktur, viste seg å redusere forekomst av hetetokter, nattesvette, søvnvansker og emosjonelle vansker. Denne studien fra 2019 er nevnt i norsk elektronisk legehåndbok (NEL) under akupunktur som behandling i klimakteriet.

I følge en meta-analyse publisert i 2020, ser det ut til at akupunktur for depresjon i klimakteriet er en trygg og effektiv behandling, og har mer stabil langtidseffekt enn antidepressiva og hormonbehandling. Det konkluderes med at akupunktur bør anbefales som en klinisk behandling av depresjon i klimakteriet (Xiao Xiao 2020).

En pragmatisk, randomisert studie som ble publisert i juni 2016, ønsket å evaluere effekten av akupunktur på hetetokter og livskvalitet. Kvinnene i akupunkturgruppen fikk opptil 20 akupunkturbehandlinger hver i løpet av 6 måneder. Det ble observert statistisk signifikant, klinisk forbedring etter tre akupunkturbehandlinger, og maksimal klinisk effekt oppstod etter 8 behandlinger. Forskerne fant at akupunkturbehandling var assosiert med signifikant reduksjon i hetetokter og livskvalitet, sammenlignet med ingen akupunktur. Klinisk nytte vedvarte i minst 6 måneder etter avsluttet behandling (Nancy E Avis 2016).

Her kan du lese mer i vårt faktaark om akupunktur og overgangsplager.

Kvalifiserte akupunktører

Akupunktur er en trygg behandlingsform når den utføres av godt utdannede behandlere. Akupunktørene som er medlem i Akupunkturforeningen (MAF) har solid utdanning og kompetanse i akupunktur og som praktiserer etter en trygg og solid standard. Ved å søke på akupunktur.no, kan du sjekke om akupunktøren er medlem i Akupunkturforeningen.