Akupunkturens uke 2021: Norge har behov for autoriserte akupunktører

Akupunkturens uke 2021 arrangeres i år i uke 48.

Ukens budskap: Akupunktører yter helsehjelp

Denne uken vil vi i Akupunkturforeningen synliggjøre at akupunktører yter helsehjelp, og vi vil vise frem noe av vårt virke innen den norske helsetjenesten. I løpet av denne uken vil vi også vise til samarbeidet med de forskjellige pasientorganisasjonene.

Samarbeidet med pasientorganisasjoner tydeliggjør behovet for tjenesten, at innføring av merverdiavgift på akupunktur vil ramme mange pasientgrupper, og at brukerne forventer at akupunkturbehandling kvalitetsikres.

Stilles det krav til utdanning i akupunktur?

Det stilles fortsatt ingen krav til utdanning i akupunktur i dag. Hvem som helst kan behandle folk med akupunktur, og mange som bruker nåler som sitt verktøy har kun et helgekurs. Dette er både et problem for pasientsikkerheten, om pasienten får tilstrekkelig og riktig behandling, og et problem i forhold til utviklingen av faget og profesjonen.

WHO og norske myndigheter mener at en 4-årig utdanning, tilsvarende 240 studiepoeng, er nødvendig for å være en kvalifisert akupunktør. Dette er også kravet for å være fullverdig medlem i Akupunkturforeningen. Dersom akupunktører blir autorisert som helsepersonell på dette nivået, vil det styrke pasientsikkerheten og samhandlingen i helsetjenesten. Dette vil tjene helheten i helsetilbudet i Norge.

Forslag om merverdiavgift på akupunktur fra nyttår

Innføring av merverdiavgift (mva) vil føre til økte helseutgifter for pasientene, og pasienter med dårlig råd vil ikke kunne fortsette med akupunkturbehandling. Det vil også indirekte føre til at det vil bli vanskeligere for akupunktørene å opprettholde et godt tilbud. Manglende autorisasjon og sviktende pasientgrunnlag vil by på for mye usikkerhet for akupunktører. De fleste har praksis som selvstendig næringsdrivende.

Brukerne forventer

  • tilgjengelighet

  • mva fritak

  • at tjenesten er kvalitetssikret

Konklusjon

Norge har behov for autoriserte akupunktører.