Flest kvinner enn menn lever med langvarig smerte, og bruken av opioider øker

I følge Folkehelserapporten oppgir omtrent hver tredje voksne nordmann å ha langvarig smerte, og kvinner er overrepresenterte. Smertetilstander som rammer kvinner spesielt, får for lite oppmerksomhet fra helsevesenet. Vi vet at konsekvensene av langvarig smerte, gjenspeiles i uførestatistikken og sykefraværet i Norge.

Det er for lengst på tide å sette søkelyset på hvordan kvinner kan få et bedre behandlingstilbud som kan hjelpe.

Økt antall overdosedødsfall av opioider

Bruken av sterke smertestillende medikamenter Norge har økt, og nesten halvparten av pasientene som får opioider mot kroniske smerter står på det i over flere år. Blant brukerne av sterke smertestillende medikamenter er kvinner overrepresentert. Samtidig har det også vært et økende antall overdosedødsfall på grunn av bruken av opioider.

Akupunktur anbefales ved langvarige smerter

Vi vet i dag at akupunktur har effekt, og anbefales som behandling ved langvarige smerter. NICE-guidelines anbefaler akupunktur som behandling ved kroniske smerter (og anbefaler ikke opioider), og i flere veiledere nevnes akupunktur som en ikke-medikamentell behandling ved mange smertetilstander i Norge.

Studier viser også at akupunktur har effekt som tilleggsbehandling av opioidavhengighet hos personer som får metadon. Det er gode indikasjoner på at behandlingen kan lindre abstinenssymptomer og bidra til at folk ikke lenger er avhengig av opioider.

Akupunktører er enda ikke helsepersonell

I følge NAFKAM-undersøkelsen 2022 er det flest kvinner som oppsøker utøvere av akupunktur, og den totale andelen som oppsøkte akupunktører i 2021 var 5,3 prosent av Norges befolkning.

På tross av godt begrunnede autorisasjonssøknader, er akupunktørene enda ikke autorisert som helsepersonell.

Avslaget på autorisasjonssøknaden ble utlevert over statsbudsjettet for 2022 i form av et notat, samtidig som det ble innført 25 prosent merverdiavgift på akupunktur.

Dette er å gå motsatt vei av hva som er lurt, når statistikken for langvarige smerter og bruken av opioider stadig øker. Som vi alle vet, brukes skatten vi betaler til å finansiere offentlige oppgaver som blant annet helsetjenester. Helsedepartementet subsidierte behandlinger på sykehusavdelinger tidligere, men sluttet i 2021 å subsidiere akupunkturbehandling.

Dette er et hån mot kvinnene som ønsker en behandling som anbefales verden over, når de nå også i tillegg må betale merverdiavgift fra en lønn (ofte uføretrygd) som de allerede har betalt skatt av.

Kvalifiserte akupunktører – medlemmer i Akupunkturforeningen

Det er i dag mange som setter nåler i behandling, men ikke alle er kvalifiserte akupunktører. Akupunktør er en selvstendig profesjon, og kunnskap innen akupunkturfaget er omfattende. Akupunktør er et yrke som krever en solid utdanning, både teoretisk og praktisk.

Fullverdige medlemmer av Akupunkturforeningen har over 4 års høyskoleutdanning i akupunktur og medisinske fag.