Gratulerer til vårt nye æresmedlem Terje Alræk!

Terje Alræk ble utnevnt til æresmedlem i Akupunkturforeningen på årets Landsmøte den 11. mars 2017.

Terje Alræks betydning for akupunkturen i Norge
Terje Alræk har hatt stor betydning for akupunkturens utvikling i Norge. Han har vært aktiv i forbindelse med styrearbeid, undervisning, forskningsarbeid og ledet flere viktige offentlige grupper som bl.a Norge- Kina samarbeidet. Norge og Kina inngikk i 1999 en intensjonsavtale om et helsesamarbeid, og en treårig handlingsplan ble undertegnet av daværende helseminister Dagfinn Høybråten i 2002. NAFKAM ved Terje Alræk fikk i oppgave av daværende Sosial- og helsedirektoratet å ivareta det faglige ansvaret for den delen av samarbeidet som er knyttet til Tradisjonell Kinesisk Medisin (TKM).

Terje Alræk har en tydelig stemme i dagspressen og er en dyktig debattant. Alræk forsker hovedsakelig på akupunktur brukt innen integrert medisin både nasjonalt og internasjonalt, og han har høy anerkjennelse i nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer. Han har vært tilknyttet høyskolen i mange år og gir viktige bidrag og kunnskap i undervisning av TKM og forskning.

Kort biografi
Terje Alræk er utdannet akupunktør (BAc) fra The International College of Oriental Medicine, England, 1979-82. Etter avsluttet utdannelse startet han akupunkturklinikk i Bergen hvor han fortsatt praktiserer en gang i uken. I tidsrommet 1998-2004 var han stipendiat ved Institutt for Samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen, og disputerte 8. juni 2004 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Acupuncture in the prevention of recurrent uncomplicated lower urinary tract infection in adult women». I 2004 ble han ansatt som seniorforsker ved Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin – NAFKAM (UiT) hvor han har en 50% stilling. Terje Alræk har vært ansatt ved Høyskolen Kristiania som førsteamanuensis for fagområdet akupunktur siden 2011.

I 2016 tilkjente en enstemmig komite Alræk professorkompetanse. Kommisjonen ga følgende uttalelse:

”Terje Alræk displays a very deep knowledge of the subject area (CAM) and good scientific output including 45 peer reviewed publications (21 as first author; 10 as second author, however only 4 as last author). It is particularly good to see publications both in specialty CAM journals as well as in
mainstream medical journals, which provides evidence of impact both within the CAM field and within the broader medical field…. The committee finds Terje Alræk to fulfil all the formal qualifications fully required for the position as professor”

Alræk har i de senere årene vært involvert i et internasjonalt samarbeid knyttet til å øke reliabiliteten og validiteten av tradisjonell kinesisk medisinske diagnoser. Han hadde i den forbindelse et tre måneders studieopphold i 2015 i Boston (Martinos Center for Biomedical Imaging) og New York (The Department of Integrative Medicine at Mount Sinai Beth Israel Hospital).

Terje Alræk er vårt fjerde æresmedlem. Han deler denne tittelen med Bernt Rognlien, Bjørn Rismyhr og Arne Kausland for deres mangeårige arbeid for akupunkturen i Norge.