Krisetiltak for norske akupunktører

I løpet av de siste ukene har Akupunkturforeningen, i samarbeid med SMB Norge, jobbet iherdig for at myndighetenes hjelpetiltak også skal omfatte små bedrifter, slik som klinikkene til våre medlemmer. Akupunkturforeningen responderte raskt på regjerningens tiltaksplaner og vedtok allerede 12. mars at alle våre medlemmers klinikker skulle stenges. Dette fordi vi akupunktører jobber tett på pasienter, og i tillegg også arbeider mye med pasientgrupper som kan være i risikogruppen.

Som helsearbeidere ønsker våre medlemmer selvfølgelig å gjøre sitt ytterste for å begrense smittespredning og sykdomsutbrudd. Samtidig har yrkesforbudet medført en svært vanskelig og utrygg økonomisk situasjon for de fleste. Å miste all inntekt over natten, i tillegg til å ha fortløpende utgifter til lokaler og drift, og ingen rett til økonomisk støtte, er ikke en holdbar situasjon for noen. Derfor har Akupunkturforeningen og SMB stått i bresjen for å fremskaffe løsninger som sikrer at Norge – også etter koronapandemien – skal ha et variert helsetilbud hvor våre akupunktører fortsatt kan bidra med sin kompetanse.

Akupunkturforeningen og SMB i media

SMB Norge representerer tusenvis av små bedrifter i Norge. I samarbeid med dem, har Akupunkturforeningen flere ganger vært i media og lagt frem utfordringene våre medlemmer står i. Innslagene ble vist 13. mars på Dagsnytt 18 NRK og 26. mars på 21 nyhetene TV2. Utenom dette har det pågått en kontinuerlig dialog med myndighetene for å komme frem til gode, konkrete løsninger.

Pressekonferanse 2. april – gode nyheter!

På en pressekonferanse 2. april 2020 ble regjeringens forslag til kompensasjonsordning for bedrifter presentert. SMB Norge presenterte utfordringene for blant annet norske akupunktører, og tok fram medlemmer av Akupunkturforeningen som konkrete eksempler.

Resultatet av pressekonferansen er at staten nå vil dekke en andel av de faste kostnadene for bedrifter som lider økonomisk under de strenge koronatiltakene. Formålet med denne ordningen er å hjelpe bedrifter som normalt er sunne og levedyktige gjennom denne krisetiden.

Dette er gode nyheter for norske akupunktører og våre pasienter. Forhåpentligvis vil ordningen sørge for at våre akupunktører kan stå klare til å bidra – når landet vårt skal opp på fote igjen!

En søknadsportal for bedriftene skal etter planen være oppe og gå fra 17. april. Ordningen skal i første omgang gjelde for mars, april og mai, men kan bli forlenget ved behov. Regjeringen har prioritert å få penger ut til bedriftene raskest mulig, derfor vil søknadsprosessen i stor grad være automatisk, med kontroll i etterkant. Mer om støttetiltakene her.