Kronisk smerte har blitt et kronisk problem i Norge. Hva gjør vi galt?

Akupunktur, akupunktør

I Norge lider 30% av befolkningen av kroniske smerter og andelen nordmenn som lever med smerte er 10% høyere enn gjennomsnittet i Europa. Muskel- og skjelettsykdommer er den vanligste årsaken til kroniske smerter i Norge. Forekomsten av kroniske smerter har økt noe de siste årene og årsakene til at nordmenn har så høy forekomst av kroniske smerter er ikke kjent.

I Norge er vi dekket av folketrygden, de fleste sykehus er offentlige og privat medisinsk forsikring er begrenset. Poliklinisk behandling og medisiner som brukes i forbindelse med kroniske sykdommer er vanligvis subsidiert eller gratis.

Jill B. Hervik, som jobber som fysioterapeut og akupunktør (Phd) på smerteklinikken ved sykehuset i Vestfold, og Trine Stub, forsker (Phd) ved NAFKAM stiller i sin rapport følgende spørsmål:

Er det mulig at pasientenes motivasjon til å redusere sin medisinbruk og til å øke sitt aktivitetsnivå, dempes med dagens støttesystem?

Mange studier har vist et forhold mellom angst, depresjon og kronisk smerte, der smerte kan fremkalle psykologiske symptomer og omvendt. Tradisjonell vestlig medisin skiller kroppen inn i områder og systemer, og er en tilnærming som er uegnet for kronisk smerte. Kronisk smerte involverer ofte flere systemer i kroppen.

Den nyeste medisinske informasjonen til evidensbaserte kliniske anbefalinger, sier at årsaken og typen av kronisk smerte (nevropatisk, nociceptive og sentralisert smerte) først skal identifiseres. Forfattere av kliniske anbefalinger mener at innledende behandling av ikke-kreftsmerter bør starte med ikke-farmakologisk behandling. Forslag inkluderer opplæring i selvledelse, støtte til atferdshelse, søvnhygiene og fysisk rehabiliteringsbehandling. Disse typer aktive terapier tar sikte på å forbedre funksjonen, ikke bare redusere smerte, men oppmuntre pasienter til å engasjere seg i sin egen pleie. Bruk av passive intervensjoner som tilleggsbehandlinger, som for eksempel akupunktur eller spinal manipulasjon, anbefales.

Medisiner er fremdeles førstelinjes smertebehandling

Konvensjonell, medisinsk behandling med medisiner er fremdeles ofte førstelinjes smertebehandling i Norge. Dette til tross for at Legemiddelverket mottok 5 623 rapporter om bivirkninger i 2018, hvor 31% ble klassifisert som alvorlige. Fokuset er hovedsakelig på smertereduksjon, målt ved hjelp av den visuelle analoge skalaen, funksjonelle indekser, og kvalitative vurderinger blir sjelden innlemmet. Aktiv terapi og psykologiske tilnærminger legges ofte til når medisinenes virkning er utilstrekkelig. Alternative behandlingsmetoder blir vanligvis bare sett på som en siste utvei.

Restriksjoner iverksatt i 2021

Akupunktur har blitt brukt i en håndfull sykehusklinikker i løpet av de siste 30 årene, hvor det nå ser ut til å fases ut. Helsedepartementet subsidierer behandlinger på sykehusavdelinger, men har nå sluttet å subsidiere akupunkturbehandling. Andre typer behandlinger med lite eller ingen bevis og med høyere risikoprofil, fortsetter å bli brukt, inkludert intravenøs infusjon med lidokain eller ketamin etc. Dette til tross for at helse- og omsorgsministeren oppfordret helseforetakene til å tilby medisinfrie behandlingsalternativer.

I følge Cochrane er akupunktur en lovende behandling for rygg-, nakke- og bekkensmerter, så vel som for hodepine. Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler akupunktur for 28 forskjellige tilstander. UK National Institute for Health and Care Excellence (NICE) publiserte nylig nye utkast til retningslinjer for behandling av kronisk primær smerte. I følge NICE er det lite eller ingen bevis for at medikamentell behandling (inkludert ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler, gabapentin og opioider) reduserer smerte eller forbedrer pasientenes livskvalitet.

Instituttet anbefaler at behandlingen bør bestå av trening, psykologisk terapi og akupunktur, snarere enn smertestillende midler.

For å redusere forekomsten av kroniske smerter i Norge, må vi begynne å tenke utenfor boksen. Spørsmål må besvares og bredere mål for behandlingen må defineres. Les hele artikkelen her.