Momsfritak og akupunktur som helsehjelp på høring i Stortinget

Tirsdag 16. april 2024 var det åpen høring på Stortinget i forbindelse med den nasjonale helse- og samhandlingsplanen for 2024-2027. Planen er å «finne løsninger for å sikre at vår felles helsetjeneste er rustet for fremtiden og for at innbyggerne i hele landet har tilgang på gode tjenester», slik vår tidligere helseminister, Ingvild Kjerkol, presenterte det.

Akupunkturforeningen stilte opp på høringen med ønske om at akupunktur anerkjennes som helsehjelp, og at momsfritaket gjeninnføres. Akupunktur benyttes ved flere sykehus og i det offentlige helsevesen hver eneste dag, og det brukes i det private helsetilbudet.

«Akupunktur er helsehjelp. Likevel er vi, godt utdannede akupunktører, i den alternative behandlings «sekken». Vi trenger hjelp av dere politikere til å komme oss ut av den sekken» sier Guro Svenkerud Fresvik, styreleder i Akupunkturforeningen.

Innlegget handler både om pasientsikkerhet og likebehandling av næringsdrivende. Akupunktører som er fullverdige medlemmer i Akupunkturforeningen har en 4-årig bachelor utdanning i akupunktur (240 studiepoeng, NOKUT godkjent), men det er likevel flere aktører som gir akupunkturbehandling uten å ha noen som helst kvalifikasjoner i det. Hvem som helst kan i dag behandle pasienter med akupunkturnåler og dette går selvsagt ut over pasientsikkerheten.

Vanskeligere hverdag for både pasienter og kvalifiserte akupunktører

Etter at regjeringen innførte momsregelverket for akupunktører, har det også blitt vanskeligere for akupunktørene å skape sin egen arbeidsplass. Styremedlem Liv Due-Andresen sier at det som smerter aller mest, er at pasientene som sier at akupunkturbehandlingen de har fått av oss, og som har gjort at de har klart å stå i arbeid, har nå en vanskeligere hverdag. Siden de må prioritere færre behandlinger av økonomiske årsaker, har de igjen flere sykedager.

«Vi står klare til å hjelpe til med å løse den floken av utfordringer helsevesenet har fått. Det er en enkel jobb for dere politikere. Det er en viktig jobb spesielt med tanke på pasientene, men også for den samfunnsøkonomiske situasjonen videre. Momsfritak for akupunktur, er en smart vei å gå» avslutter Due-Andresen.

Spørsmål fra lederen i Helse- og omsorgskomitèen

Lederen i Helse- og omsorgskomitèen, Tone W. Trøen fra Høyre, fikk svar på sitt spørsmål om det er mulig å innføre momsfri akupunktur uten å gå veien om autorisasjon. Svaret er ja, sier Fresvik. Slik det er i dag, er det moms på akupunktur utført av akupunktører, mens helsepersonell fra en annen profesjon enn akupunktør (feks fysioterapeut) ikke tar moms for akupunktur. Dette står i strid med momsregelverket. Momsfri akupunktur handler i hovedsak om likebehandling av de som tilbyr samme tjeneste i samme marked.

Guro Svenkerud Fresvik, styreleder i Akupunkturforeningen.
Liv Due-Andresen, styremedlem i Akupunkturforeningen.