Ny meta-analyse: Anti-inflammatorisk effekt av akupunktur på inflammatorisk tarmsykdom

Inflammatorisk tarmsykdom (IBD) er en kronisk betennelse i tarmen og det skilles mellom to sykdommer; Crohns sykdom og Ulcerøs kolitt. Disse kan av og til være vanskelig å skille fra hverandre, men Chrons sykdom angriper i første rekke nedre del av tynntarmen, mens Ulcerøs kolitt forekommer bare i tykktarmen.

Årsaken til sykdommene er fortsatt ukjent, men genetikk og aktivering av immunsystemet kan ha en betydning.

I følge Norsk legemiddelhåndbok er det klare holdepunkter for at «insidensen av begge disse sykdommene er gradvis økende i store deler av verden, og det antas at prevalensen av inflammatorisk tarmsykdom i Norge i dag er 0,5-1%» (lest mai 2023).

Det finnes legemidler som kan lindre symptomer og forlenge symptomfrie perioder, men ingen kurerer sykdommen helt. For noen er det på sikt nødvendig å operere bort deler av tarmen.

Studie støtter ideen om at akupunktur har modulerende effekter

En systematisk gjennomgang og meta-analyse publisert i år (2023), vurderte om akupunkturbehandling har antiinflammatorisk effekt hos pasienter med inflammatorisk tarmsykdom (IBD). Hovedårsak til gjennomgangen var at akupunktur har en naturlig beskyttende effekt mot akutt og kronisk betennelse ved en rekke inflammatoriske lidelser, og selv om antiinflammatorisk medisin kan bremse utviklingen av IBD, kan bruken av visse medisiner over lengre tid få store konsekvenser.

Resultatene i meta-analysen støtter ideen om at akupunktur har modulerende effekter på lindring av IBD-symptomer og det vises til endringer i biokjemiske markører for inflammasjon. Imidlertid har de metodiske manglene i tidligere studier ført til etterlysning av større veldesignede studier for å bekrefte den potensielle fordelen med akupunktur for pasienter med IBD.

Forfatterne konkluderer med at akupunktur har en positiv innvirkning på IBD og behandlingsformen kan bidra med å regulere den inflammatoriske tilstanden hos pasienter med inflammatorisk tarmsykdom.

Kvalifiserte akupunktører

Tittelen akupunktør er i dag ikke er en beskyttet tittel, eller er autorisert som helsepersonell i Norge. Derfor er det ikke alltid lett å finne en akupunktør med solid utdanning og kunnskap innenfor både akupunktur og medisinske fag. Akupunkturforeningen organiserer kvalifiserte akupunktører med solid utdanning innenfor begge områder, og en Akupunktør MAF plikter å ha ansvarsforsikring og følge Akupunkturforeningens retningslinjer for en trygg akupunkturpraksis.