Ny meta-analyse: Er akupunktur en trygg og effektiv behandling av depresjon hos eldre?

I april 2023 ble det publisert en meta-analyse som ville undersøke om akupunktur er en trygg og effektiv behandling av depresjon hos eldre. Analysen ble utført med tanke på at det blir flere eldre, at prevalensen av depresjon er syv prosent blant personer i alderen 60 år og eldre, og at akupunktur i økende grad har blitt brukt som en ikke-farmakologisk behandling for depresjon.

Totalt ni randomiserte kontrollerte studier som involverte 603 deltakere ble inkludert. Metaanalyseresultatene viste at akupunktur kombinert med antidepressiva reduserte HAMD-skårene signifikant, og en signifikant høyere bedringssrate sammenlignet med antidepressiva alene.

Forfatternes konklusjon er at akupunktur, både med og uten bruk av antidepressiva, er en effektiv og trygg behandling av depresjon hos eldre (1).

Norge eldes i et økende tempo

Om bare ti år vil det for første gang være flere eldre enn barn (2). Antallet eldre over 70 år vil mer enn doble seg fram mot 2065, og andelen eldre i denne aldersgruppa vil øke fra ca 13 prosent i dag, til 22 prosent i 2060. Tall viser også at andelen i yrkesaktiv alder (20-66 år) vil avta, og i 2060 blir det 2,3 yrkesaktive per person over 67 år (3).

Hvis vi antar at forekomsten av psykiske lidelser forblir uendret, vil det medføre en økning i antallet eldre med depresjon (4).

Depresjon hos eldre kan fremskynde, eller forverre en pågående demenstilstand (4, 5), og for mild og moderat depresjon har medikamenter en begrenset plass i behandlingen. Det ser også ut til at det er svært stor variasjon i hvilket tilbud som blir gitt til eldre ved distriktspsykiatriske sentre (DPS). I en undersøkelse ble det gjort intervju av ansatte på DPS som opplevde å ha liten kompetanse på å behandle eldre med psykiske lidelser.

Den forventede økningen i antall eldre med behov for behandling i årene fremover vil ikke fullt ut kunne ivaretas i spesialisthelsetjenesten (4).

Kvalifiserte akupunktører

Vi vet i dag at akupunktur har dokumentert effekt og anses som helsehjelp. Det er dessverre ingen kontroll på hvem som behandler pasienter med akupunktur i Norge i dag, men akupunktur er en trygg behandlingsform når den utføres av kvalifiserte behandlere som praktiserer etter trygge og solide standarder.

Det er verdt å vite at akupunktørene som er medlem i Akupunkturforeningen har solid utdanning innen akupunktur, i tillegg til de medisinske fagene anatomi, fysiologi og sykdomslære. Akupunktørene plikter også å ha ansvarsforsikring og følge Akupunkturforeningens strenge retningslinjer for trygg akupunkturpraksis.

 

Referanser:
(1) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37015141/
(2) https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/et-historisk-skifte-flere-eldre-enn
(3) https://www.fhi.no/nettpub/hin/samfunn/befolkningen/
(4) https://tidsskriftet.no/2019/11/leder/gammel-og-deprimert
(5) https://psykologisk.no/sp/2015/05/e7/