Ny studie – hodepine er et stort folkehelseproblem!

Ny studie viser at én av seks mennesker i verden har hodepine hver dag og halvparten av disse har migrene. Lidelsen ser ut til å være verst blant unge folk, og er mest utbredt i de mest aktive årene i livet. Kvinnene er de som sliter aller mest.

Til NRK sier professor, Lars Jacob Stovner, at dette er noe helsevesenet må ta på alvor. Lidelsen har stor effekt på helsen i befolkningen og mener vi må ha et bedre system enn det som finnes i dag. I en artikkel i forskning.no sier han følgende:

«Vi må få på plass et godt system som gjør at alle som har plager, får tilgang til god behandling og til kunnskap som setter dem i stand til å redusere plagene mest mulig.»

Årsak og behandling

Kjente faktorer som kan utløse hodepine er blant annet stress, lite søvn, lite mat og drikke, eller for mye alkohol. Den vanligste typen hodepine, er den man kaller spenningshodepine.

Hodepine er smertefullt og kan til tider være invalidiserende. Paracetamol og ibuprofen er de mest vanlige smertestillende medikamentene man bruker for å lindre hodepine, men er man ofte plaget med hodepine, bør man vurdere en annen type behandling. Dette fordi legemidlene kan ha bivirkninger som kan skade kroppen ved langvarig og stort forbruk.

Anbefales akupunktur som behandling?

Akupunktur benyttes ofte i forbindelse med hodepine og migrene, og vi har i dag dokumentasjon på at akupunktur har effekt. Akupunktur nevnes som behandling i flere kliniske retningslinjer og veiledere. Både Norsk legemiddelhåndbok, Norsk elektronisk legehåndbok og Legehåndboka for nevrologi nevner akupunktur som behandling av episodisk spenningshodepine.

Norsk elektronisk legehåndbok nevner også akupunktur som behandling ved migrene. Akupunktur synes å ha en profylaktisk (forebyggende) effekt mot migrene som er på samme nivå som medikamentell profylakse, men med mindre bivirkninger. Forskning viser at akupunktur kan redusere antall migrenedager.

En studie i det kjente medisinske tidsskriftet BMJ viser at akupunktur virker forebyggende (profylaktisk) mot migrene uten aura.

Forskning (Cochrane) tyder på at akupunktur bestående av minst seks behandlinger kan være et verdifullt alternativ for pasienter med hyppig spenningshodepine. For forebygging anbefaler NICE guidelines opptil 10 behandlinger med akupunktur over 5 til 8 uker for profylaktisk behandling av kronisk spenningshodepine.

Akupunktør MAF – kvalifiserte akupunktører med solid utdanning

Akupunkturforeningen venter fortsatt på et faglig begrunnet svar på autorisasjonssøknaden som ble levert Helse- og omsorgsdepartementet i 2019. Akupunkturforeningen mener at autorisasjon av akupunktører er den enkleste måten for å sørge for forutsigbarhet for pasienter og henvisende personell med hensyn til kvalifikasjoner, sikkerhet og pasientrettigheter.  Autorisasjon av akupunktører og momsfri akupunktur, støttes også av flere pasientorganisasjoner, deriblant Hodepine Norge.

Akupunkturforeningen har rundt 400 medlemmer som er kvalifiserte akupunktører med solid utdanning og kompetanse i både akupunktur, anatomi, fysiologi og andre medisinske fag. Kravene for å bli medlem er 3-årig bachelorgrad studium i akupunktur på 180 studiepoeng, og 60 studiepoeng påbygning, der hovedfokuset er muskel- og skjelettplager, og forskning (tilsammen 240 stp).

En kvalifisert akupunktør vil ofte gi forslag til livsstilsendringer dersom dette også kan bidra til at pasienten blir bedre. Er du helsepersonell og ønsker å henvise pasienter til akupunktør, eller selv ønsker å gå til akupunktur, anbefaler vi å finne en akupunktør MAF på akupunktur.no. Får du ikke opp navnet til akupunktøren der, er vedkommende ikke medlem.