Nyttige nålestikk – Akupunkturforeningens tilsvar i Klassekampen

Onsdag 3. april 2019 hadde styreleder Jeanette Johannessen og nestleder Mona Solberg et innlegg i papirutgaven av Klassekampen avis:

I Anne Kalvig sin spalte i Klassekampen 21. mars fremhever hun at akupunktur ikke kan forklares med vestlig vitenskap. Et enkelt søk i den medisinske søkemotoren Pubmed viser at dette er feil.

Det er forsket mye på akupunktur og i dag vet vi hva som skjer i kroppen når en nål penetrerer huden. Kort forklart lager nålen en liten irritasjon i vevet, noe som resulterer i at blodårene utvider seg. Dette fører til at immunceller skiller ut utallige signalsubstanser (eksempelvis adenosin, acetylcholine med flere) som deretter binder seg til nerveendene, som så sender signalet videre til sentralnervesystemet. Signalbanene som aktiveres i nervesystemet er tett forbundet med smerteveiene i sentralnervesystemet. (En utfyllende forklaring med referanser finnes på akupunktur.no under «virkemekanismer».)

I Norge benyttes akupunktur på 37 prosent av norske sykehus og i de nasjonale retningslinjene anbefales akupunktur ved uspesifikke kroniske korsryggsmerter, kjemoterapi-og
anestesiindusert kvalme, svangerskapskvalme, samt temporomandibulær
dysfunksjon (TMD).

Akupunktur anbefales også mot migrene i akuttveilederen i nevrologi for nevrologer, og legemiddelhåndboken anbefaler akupunktur ved bekkenløsning, spenningshodepine og kvalme.

En nylig publisert bibliometrisk analyse viser at akupunktur internasjonalt har totalt 2189 anbefalinger knyttet til 107 forskjellige smertetilstander og 94 anbefalinger som ikke er relatert til smerte. Et eksempel på en anbefaling er kliniske retningslinjer. Dette er da basert på tilgjengelig forskning som er kritisk evaluert.

Høyskolen Kristiania i Oslo har en Nokut-godkjent bachelorutdanning i akupunktur, og til forskjell fra fagskolene er det et krav at bachelorutdanninger er tuftet på evidensbasert kunnskap.

Akupunktur bidrar til å løse helseutfordringer i Norge, og er en medikamentfri og trygg behandlingsform i hendene til godt utdannede akupunktører.

Finn din kvalifiserte akupunktør på akupunktur.no