Jeg har akupunkturutdanning fra en skole som ikke er godkjent av Akupunkturforeningen, vil jeg få godkjent dette studiet når jeg søker medlemskap i foreningen?

Dersom du har akupunkturutdanning fra en skole som ikke er evaluert og godkjent av Akupunkturforeningen, må du skaffe dokumentasjon på omfanget av utdannelsen. Deretter kan Nokut kan hjelpe deg med å vurdere utdanningen med hensyn til akademisk nivå og studiepoeng. Hvis denne utdanningen tilsvarer minimum 120 studiepoeng i akupunktur, kan du bli bedt om å gjennomføre en praktisk test for å kvalitetssikre kunnskapsnivået ditt.