Bli akupunktør

Ønsker du å jobbe med mennesker og vil hjelpe mennesker til bedre helse ved hjelp av akupunktur? Som akupunktør møter du mennesker i alle aldre med mange ulike lidelser. Akupunktur er en individuell behandlingsmetode, og et nyttig behandlingsalternativ til å møte fremtidens helseutfordringer. Endringer i befolkningssammensetning, utviklingen av livsstilsykdommer og økning i muskel- og skjelettlidelser gir akupunktører stadig nye utfordringer og en spennende arbeidshverdag.

Akupunktører jobber i hovedsak som selvstendig næringsdrivende, enten alene eller i flerfaglige behandlingssentre. Akupunktur har i dag ingen formell plass i det offentlige helsevesenet i Norge, men flere norske sykehus og smerteklinikker tilbyr likevel bruk av akupunktur.

Akupunkturforeningen stiller krav til 240 studiepoeng for medlemskap, der minst 90 studiepoeng er i medisinske fag. Høyskolen Kristiania, institutt for akupunktur er det eneste studiestedet i Skandinavia som tilbyr et treårig bachelorstudium i akupunktur. Høyskolen Kristiania kan gi individuelle råd om kompetansebygging dersom du mangler studiepoeng til å kvalifisere til medlemskap i Akupunkturforeningen.

Det er viktig å være oppmerksom på at overlappende fag med samme nivå, for eksempel i grunnmedisin, ikke gir uttelling/oppgradering. Fagmodulene må være relevante, påbyggende og offentlig akkrediterte studier godkjent av Nokut. Se Oppgraderingsmoduler.

Realkompetanse i form av egnet helserelevant utdannelse eller yrkeserfaring kan gi inntil 10 studiepoeng.