Hva inneholder en praktisk test?

Praktisk test inneholder to deler. I den første delen vil kandidaten få testet sine kunnskaper om akupunkturpunktene. Kandidaten må kunne TKM-kategori og -funksjon, samt lokalisasjon, dybde og retning på innstikk til alle 365 punktene, og vil bli testet i 15 av dem. Kandidaten må også praktisk foreta oppmåling, lokalisasjon og presentasjon av alle 15 punktene. I den andre delen vil kandidaten bli presentert for en pasient og skal gjennomføre utspørring med puls og tungediagnostikk. Diagnose skal stilles, det skal redegjøres for behandlingsprinsipp og prognose, samt valg av punkter for behandling, i tillegg må kandidaten gi råd og veiledning for pasientens tilstand. Deretter skal kandidaten nåle pasienten med noen av de utvalgte punktene for behandling.

Det vil under testen også bli stilt spørsmål rundt farlige/sikre innstikk. Kandidaten kan bli bedt om å demonstrere bruk av moxa eller kopping, samt få spørsmål om hygiene.