Jeg har problemer med å logge inn på de lukkede medlemssidene.

Vi må ha riktig e-postadresse til deg for at du skal kunne logge inn på de lukkede medlemssidene. Hvis du har problemer med å logge inn kan det hende at du har endret e-postadresse uten å ha gitt oss beskjed om dette? Send da riktig e-postadresse til: info@akupunktur.no.

Det er kun Akupunkturforeningens medlemmer som kan logge inn på Min profil. Hvis du ikke har betalt medlemskontigent innen 1. juli og står som suspendert hos oss, vil du ikke få tilgang til det lukkede medlemssområdet.