Regler for faglig utvalg

§ 1
Akupunkturforeningen skal i henhold til foreningens vedtekter § 17 ha et faglig utvalg (FU). FU skal gi Akupunkturforeningens styre råd i faglige spørsmål.

FU skal behandle søknader om medlemskap hvor det kan være usikkerhet om de vedtektsfestede kriterier for medlemskap er tilfredsstilt eller vedtektene fastsetter skjønnsmessige kriterier for hvorvidt medlemskap skal oppnås. For medlemmer som i henhold til FUs oppfatning ikke tilfredsstiller vedtektenes krav, bør FU gi søkeren råd om hvordan vedkommende kan øke sin kompetanse på en slik måte at medlemskap kan oppnås.

§ 2
FU skal holde seg orientert om utdanningene i akupunktur og orientalsk medisin som tilbys ved forskjellige utdanningsinstitusjoner i og utenfor Norge. FU skal også holde seg orientert om godkjennelsesordningen, krav til utdanning m.m. for akupunktører utenfor Norge, samt faglige diskusjoner og aktuelle temaer både i og utenfor Norge. FU skal også holde seg orientert om forskning knyttet til akupunktur både i og utenfor Norge.

§ 3
FU skal behandle søknader om eventuelle unntak fra vedtektenes bestemmelse om at foreningens medlemmer ikke skal gi opplæring i akupunkturbehandling til personer, uten at de oppfyller foreningens medlemskrav.

§ 4
FU kan gi styret råd om at foreningen bør utøve aktivitet i saker av faglig art.

Gjelder fra 1. januar 2005