Regler for faglig utvalg

§ 1 Akupunkturforeningen skal i henhold til foreningens vedtekter ha et Faglig utvalg (FU). FU skal gi Akupunkturforeningens styre råd i faglige spørsmål. FU kan også gi styret råd om at foreningen bør utøve aktivitet i saker av faglig art. FU kan bidra til å bevisstgjøre medlemmene om nødvendigheten av faglig oppgradering og utvikling for å fremme profesjonens krav til profesjonalitet.

§ 2 FU skal holde seg orientert om fagutvikling og forskning knyttet til akupunktur i og utenfor Norge.

§ 3 FU kan bidra til å sikre at foreningens medlemmer innehar kompetanse som fremmer god og sikker fagutøvelse. Ifølge Rammekrav for akupunktører kapittel 3 og Yrkesetiske regler, skal alle medlemmer ha innsikt og ferdigheter i å kvalitetssikre og kvalitetsutvikle egen fagutøvelse. FU kan bidra til å kvalitetssikre medlemmenes kompetanse ved å utvikle og distribuere nettbaserte læringsressurser.

§ 4 FU kan bidra til kvalitetssikring av hvordan foreningens medlemmer fremstår utad. Det være seg bruk av tittel, markedsføring og hjemmesider, samt bruk av språk både skriftlig og muntlig når vi kommuniserer med pasienter, publikum, helsepersonell og politikere.

§ 5 FU kan bidra til å oppdatere og kvalitetssikre foreningens interne retningslinjer. Faglig utvalg kan bistå foreningen i å oppdatere retningslinjer, prosedyrer og andre verktøy som bidrar til å fremme pasientsikkerhet og god fagutøvelse blant foreningens medlemmer.

Gjelder fra 21. mars 2021