Polycystisk ovariesyndrom (PCOS) rammer rundt 15 % av alle kvinner i Norge

Polycystisk ovariesyndrom (PCOS) kjennetegnes av at kvinnens hormoner er i ubalanse. Denne ubalansen fører til at det dannes små cyster på eggstokkene, eggløsningen kan utebli, og mange har sjelden menstruasjon eller en uregelmessig menstruasjonssyklus. PCOS er en multiorgantilstand og kan gi mange helseplager.

PCOS er den vanligste hormonelle (endokrine) forstyrrelsen hos kvinner, og omtrent 75 av 100 kvinner med PCOS har problemer med å bli gravide. En nylig utredning viser at det forskes for lite på sykdommer som rammer kvinner, og i en tid hvor vi har rekordlav fruktbarhet i Norge, er det kanskje på tide å se på et bredere behandlingstilbud til disse kvinnene?

Kan akupunktur være til hjelp?

Systematiske gjennomganger, meta-analyser og randomiserte kontrollerte studier viser at akupunktur kan være hensiktsmessig ved behandling av PCOS. Studier tyder på at behandling med akupunktur kan regulere kvinners menstruasjonssyklus, samt regulere nivåene av hormoner hos pasienter med PCOS. Andre studier viser også at man kan forbedre graviditetsraten hos pasienter som gjennomgår IVF (in vitro fertilization-embryo transfer). Les mer om dette her.