Ryggsmerter – Akupunktører bidrar med å holde folk i jobb

Rundt 34% av den voksne norske befolkningen plages med ryggsmerter. Ryggsmerter er den nest mest vanlige årsak til uføretrygd og er en av hovedårsaken til arbeidsrelatert sykefravær.

Akupunktur kan dempe smerte, redusere betennelse, øke funksjonalitet og kan dermed redusere bruk av legemidler for denne  pasientgruppen. Det ser også ut til at akupunktur kan være en kostnadseffektiv behandling over et lengre tidsrom. Akupunktur er nevnt i våre nasjonale, kliniske retningslinjer som en evidensbasert behandling ved langvarige, uspesifikke korsryggsmerter.

Forslag om merverdiavgift på akupunktur fra nyttår

I det siste statsbudsjettet fra den avgåtte Høyre-regjeringen er det lagt inn 30 mill. kroner som inntekt gjennom 25 prosent merverdiavgift på akupunkturbehandling. Innføring av merverdiavgift vil bety økte kostnader for mange ryggpasienter, og det bekymrer blant annet Ryggforeningen. De forteller at mange av deres medlemmer ønsker muligheten til å velge medikamentfri og dokumentert behandling. Det er mange som har behov for supplerende behandling av god kvalitet der helsetjenestene per i dag ikke har tilstrekkelig tilbud.

Vil det norske samfunn tjene på at ryggpasienter ikke lenger har råd til å velge dokumentert behandling som hjelper dem?

Ryggforeningen reagerer

«Vi i Ryggforeningen mener det er viktig med kvalitetssikring av akupunktører, og vi støtter forslaget om at det blir momsfritak på tjenesten. Akupunktur er en behandlingsmetode som mange av våre medlemmer har god effekt av, under og etter behandling. Det er på tide at akupunktur blir en akseptert behandlingsmetode da vi ser at mange har god nytte av det.»